15. 11. Projektové vyučování v prvouce

Ve středu 16. 11. žáci 2. B v hodině prvouky probírali ovoce, zeleninu a jak pečovat o své zdraví. Ochutnávali různé druhy zeleniny a pochutnali si také na medu, který dětem přinesla paní Grubnerová. Dozvěděli  se, co by měli jíst a pít v rámci prevence svého zdraví. Snad nám to pomůže v boji proti chřipce!!!

img_2696

Upozornění pro rodiče

 Podle informací kladenské kriminální policie se mělo v Brandýsku vyskytnout černé auto, jehož řidič nabízel dívce ze 4. třídy odvoz domů. Děti byly ve škole na možné nebezpečí upozorněny. Nechceme tuto informaci podcenit. Podle svého vlastního uvážení proberte problém s nimi i doma.

15. 11. Projektové vyučování "Z pohádky do pohádky"

Během výuky českého jazyka procvičovali pořadí vět v pohádkách, doplňovali velká písmena v názvech pohádkových bytostí, řadili pohádkové postavičky podle abecedy. V matematice pomocí příkladů luštili jména pohádkových hrdinů. Při čtení četli pohádku „O Šípkové Růžence“, kterou si zahráli s loutkovým divadlem i ji zdramatizovali. Ve výtvarné výchově si nakreslili své nejoblíbenější hrdiny. Děti po celý den pracovaly v kostýmech. Projektové vyučování se velmi vydařilo.

dscn4399

31. 10. Halloweenský kroužek angličtiny

Na kroužek angličtiny přišly děti z první třídy v kostýmech duchů, čarodějnic, kouzelníků, dýní a netopýrů a oslavily tak svátek Halloween. Naučily se nová slovíčka a písničku "Song about Halloween".

img_2634

Výtvarná soutěž Mayrau

S tímto obrázkem získaly Mája Božič a Anička Hanzlíková 1. místo v soutěži Jaro 2016, kterou pořádal Hornický skanzen Mayrau ve Vinařicích

19. 10. AVES - 7. třída

Dne 19. října žáci 7. třídy naší školy navštívili Centrum ekologické výchovy Kladno-Čabárna a zúčastnili se vzdělávacího programu Ptačí svět. Během celého dopoledne se nejen seznamovali s našimi nejznámějšími druhy ptáků, jež poznávali podle vzhledu i hlasu, ale i zjišťovali více informací o různých aspektech života ptáků. Vše probíhalo pomocí aktivit a soutěží, takže se např. pomocí hry setkali s různými problémy, které mohou čekat obyčejného čápa při letu do zimovišť v Africe. Na závěr programu si zkusili i práci ornitologů, když kroužkovali plyšové ptáky, ale i takto označené jedince identifikovali do formulářů, které používají i skuteční vědci. Celý program se žákům velmi líbil stejně jako jejich starším spolužákům z osmého ročníku, kteří ho absolvovali o týden dříve.

img_20161019_100330

Podzim ve školní družině

Počasí nám venku už moc nepřeje, tak jsme ve všech třech odděleních vyráběli dráčky, netopýry, pavoučky a dýně.

U prvňáčků to byli netopýři a krásní pavoučci, u druháků dýně z krepového papír a papíroví draci. Třeťáci si vyrobili papírové dráčky.

img_2620

11. 10. Prevence rizikového chování

Celé úterní dopoledne parkovalo před budovou C naší školy služební auto Obecní policie Stehelčeves. Naše žáky totiž navštívil str.Marek  a postupně všechny žáky seznámil s výstrojí i výzbrojí pracovníka obecní policie. Žákům vysvětlil i připomenul bezpečnostní pravidla při různých činnostech a ochotně zodpovídal i jejich všetečné dotazy. Velký úspěch zaznamenal také při ukázce výbavy služebního auta a na závěr děti zachytil policejním radarem.Bylo to - jak děti několikrát opakovaly - "fakt hustýýýý". 
Strážmistru Markovi děkujeme za jeho ochotu, trpělivost a těšíme se na další spolupráci.

pa111301

Den zvířat – zvířecí škola

Na naší škole jsme si projektovým dnem v úterý 4. 10. připomněli Mezinárodní den zvířat. Druhostupňoví žáci měli tematicky zaměřené vyučování, zato do lavic na prvním stupni toho dne usedli místo žáků zástupci zvířecí říše: lvi, kočky, psi, netopýři, medvědi, opice, žirafy, tygři, pestrobarevní papoušci, králíci a zajíci, jedno prase domácí, jedna liška obecná, jeden tučňák, opravdový živý křeček Čumáček, morčátko Růženka, zakrslý králíček Bobeš, a dokonce andulka vlnkovaná. Ve „zvířecí škole“ nechyběla také zvířata za katedrou. Výuky počtů, čtení, psaní i kreslení se ujaly: ctihodná paní vrána, dvě pandy velké, papoušek, moudrá sova a dosud nezimující ježek.  Zvířátka se nejprve vzájemně představila, čím se živí, kde žijí a proč jsou užitečná nebo zajímavá. Pak se jednotlivé skupiny dětí - zvířat věnovaly důkladnému poznávání svých živočišných kolegů podle počtu končetin, srsti, zvuků a mohly si zasoutěžit v A-Z kvízu zvířecích rekordů. Nakonec se všichni naučili pěknou písničku od Z. Svěráka a J. Uhlíře – Svátek zvířat. Celým projektem se také prolínaly informace o ochraně životního prostředí a o osobní odpovědnosti každého za péči o „ němé tváře“ kolem nás. Žáci toho dne však žádnými němými tvářemi nebyli a ukázali, že toho hodně o přírodě ví a jistě se dozvěděli zase něco nového.

img_2491

Divadelní představení "S čerty nejsou žerty"

Veselou hudební pohádku s názvem S čerty nejsou žerty mohli naši mladší žáci zhlédnout v pátek  7. 10. v sále hostince Na Veverce. A podle jejich potlesku se jim pekelná spravedlnost vůči lidské nedobrotě líbila.

dsc_0040

Naše první třídy


1.a 0011.b 001

Podzimní dekorace

Začátek šk. roku 2016/17 zahájili žáci 4. tříd výrobou podzimních dekorací.

img_2355

27. 9. NSEV Čabárna

V průběhu 26. -27. 9. navštívily postupně obě naše třídy čtvrťáků NSEV Čabárna a zúčastnily se interaktivního výukového programu Vynálezy přírody. Žákům byly postupně představeny různé lidské vynálezy, jež byly inspirovány osvědčenými přírodními vzory. Děti mohly porovnat vzhled dopravních prostředků s tvary a stavbou těl živočichů, a jeden automobil si podle těla a vzhledu ryby havýše dokonce samy navrhnout, vynalézt a vyrobit si vlastní papír, nahlédnout do mikroskopu a při mnohonásobném zvětšení porovnat podobnost suchého zipu a plodu lopuchu a zkusit vymyslet tzv. vlnitý plech. Během dopoledne se všichni dozvěděli mnoho nových a jistě zajímavých informací nejen o vynálezech, ale i o tom, jak dokonalá je příroda. Ještě cestou zpátky do školy mnozí žáci přemýšleli o tom, čím mohlo být inspirováno vynalezení dalších předmětů, jež nám svým fungováním usnadňují či zjednodušují život.

img_2385

 

22. 9. A pořád se něco hraje

Hudební pořad „A pořád se něco hraje – 2.část“ mohli zhlédnout žáci prvního stupně ve čtvrtek 22.9. v obecní sokolovně. Děti si připomněly některé písně z pohádek, zazpívaly si pár lidových písní, a někteří žáci si dokonce zapěli do mikrofonu.

img_2372

22. 9. Slánská míle

Jako každoročně se naši nejlepší sportovci zúčastnili běžeckého závodu Slánská míle. I v letošním roce se naši žáci umístili na předních místech. Šárka Somrová ve své kategorii zvítězila a Nelly Grubnerová obsadila druhé místo.

Slánská míle

20. 9. AVES - Člověk a zvířata - 2.B

V úterý 20. 9. 2016 žáci 2.B navštívili záchrannou stanici AVES. Prohlédli si některá zvířátka, která pro svá zranění jsou odkázaná na pomoc lidí. Potom si zahráli na záchranáře a odstraňovali např. háček ze zobáku divoké kachny. Odváželi k veterináři divoké sele zraněné autem. Vraceli do hnízda vypadlé malé ptáče a rozhodovali se, zda je ježek schopen přežít zimu. Také si postavili model své vlastní záchranné stanice. Program se dětem velice líbil a těší se na další.

img_2337

 

13. 9. AVES - Člověk a zvířata - 2.A

V úterý 13. 9. 2016 žáci 2.A navštívili naučné středisko ekologické výchovy na Čabárně. Zúčastnili se výukového programu Člověk a zvířata. Děti se staly pracovníky záchranné stanice, vyzkoušely si zachraňování zraněných zvířat, naučily se správné postupy při záchraně zvířat. Dozvěděly se také, co všechno má správná záchranná stanice mít a co potřebuje ke svému provozu.

dscn4191

1. 9. Začátek školního roku 2016/17

Škola přivítala po prázdninách všechny své žáky. Obzvlášť jsme se těšili na prvňáčky, kterých přišlo 33. Děti si odnesly pamětní list, který jim bude tento den připomínat.

Slavnostního zahájení se zúčastnili i představitelé obce - pan starosta Jiří Veselý a pan místostarosta Luboš Janoušek. Děkujeme!

Všem dětem přejeme šťastné vykročení do nového školního roku.

img_2287