13. 5. Den rodiny

V pátek, ač bylo třináctého, se na prvním stupni oslavoval blížící se Den rodiny. Žáci si mohli do školy pozvat maminky, tatínky, dědečky, babičky, tetičky nebo starší sourozence a předvést jim, co se ve škole naučili a jakým způsobem při výuce pracují. Po dvou netradičních vyučovacích hodinách a ochutnávce ne úplně běžného ovoce a zeleniny se všichni přesunuli na fotbalové hřiště, kde již byly připraveny soutěže zručnosti a cesta plná úkolů. Cílem však nebylo vyhrát, ani prosté zúčastnit se, ale zasportovat si a zasoutěžit se svými blízkými a strávit s nimi ne zcela běžné všední dopoledne..

Den rodiny

16.–18. 5. Karel IV - oslava 700let

Děti prvních tříd zhlédly tři krátké pohádky o mládí, životě a stavitelských dovednostech Karla IV. Prohlédly si korunovační klenoty, seznámily se s místem, kde jsou uschovány a jakým způsobem se vyzvedávají. Zazpívaly si společně písně ze slavného muzikálového filmu „Noc na Karlštejně“. Vyrobily si svoje korunovační klenoty, razidlo na pečeť, postavily z kostek hrad a Hladovou zeď. A třeťáci si zase vyzkoušeli portrétování císaře a napsali příběh „Já Baryk a můj Karel IV.“ Všichni si v  kostýmech zahráli na Karla IV., jeho manželky a připomněli si tak dobu před 700 lety, kdy se Otec vlasti narodil.

 

Karel IV

11. 5. Dravci

Ve středu 11. 5. nás navštívili „sokolníci“ ze společnosti na ochranu dravých ptáků Zayferus z Lednice. Celá ukázka se skládala ze dvou částí. V první části nás seznámili s jednotlivými dravci, jejich životem a způsobem života. Žáci celé školy se zapojili do soutěže o věcné ceny a někteří měli možnost ve druhé části se stát asistenty při práci s dravci. Dětem i dospělým se ukázka velmi líbila.

Dravci

17. 5. Houby v naší škole

V úterý odpoledne měli žáci druhé a obou třetích tříd možnost zúčasnit se neobyčejně zajímavé přednášky na téma HOUBY, kterou si pro ně připravila naše bývalá žákyně, dnes studentka třetího ročníku gymnázia Kamila Mertlová. Seznámila děti s nejběžnějšími i méně známými druhy hub a přiblížila jejich mnohostranné využití, ukázala jim houby mikroskopické, jichž si lze v přírodě všimnout jen stěží, připomněla významný, ale naprosto náhodný objev penicilinu a zodpovídala dětem všetečné otázky. Děti měly prostor, jak  se do výkladu zapojit a podělit se o své houbařské zkušenosti, a mohly si odnést mnoho nových zajímavých informací.

Houby

21. 4. Den Země

Dne 21. 4. se zúčastnili žáci šesté třídy naší školy akce k příležitosti Dne Země pořádané CEV (Centrem ekologickévýchovy) Kladno-Čabárna ve spolupráci se žáky a učiteli ZŠ Kladno-Motyčín. Ve třech šestičlenných týmech prošli několik stanovišť, ve kterých si ověřili své znalosti o jednotlivých geologických obdobích a životě v různých vývojových fázích naší planety. I díky tomu, že byli naši žáci nejstaršími účastníky akce, nebyl pro ně problém úkoly splnit ve velmi rychlém čase. Jelikož opravdu překonali všechna očekávání, byli se žáci podívat i v blízké záchranné stanici AVES. Zde nejen pozorovali zvířata, která lidé do stanice poslali, ale mohli vidět i typicky jarní výjevy, jelikož mnozí zdejší zvířecí obyvatelé již přivedli na svět své potomky.

18. 5 Den pro Karla IV.

700 let od narození Karla IV. a blížící se oslavy Olšan si připomněli druháci při projektu Den pro Karla IV. Ve slušivých kostýmech se  rozdělili do 4 družin a ty pak mezi sebou soutěžily v mnoha různých disciplínách - sportovních,  znalostních, uměleckých apod. Den se opravdu vydařil a protože touha poznávat historii děti neopustila, určitě si ještě do konce školního roku další  pěkné dny plné zábavy i poučení užijeme.

Den pro Karla IV.

10. 5. Dopravní soutěž

V okresním kole dopravní soutěže mladých cyklistů dosáhli žáci naší školy velkého úspěchu. V mladší kategorii Anna Fillipová, Šárka Somrová, Jakub Colin Dufek a Karel Stelšovský obsadili s velkým náskokem první místo. Ve starší kategorii Nelly Grubnerová, Adéla Neradová, Petr Kostka a Dominik Vlasák také s obrovským náskokem zvítězili. V hodnocení jednotlivců Adéla a Anička zvítězily, Nelly a Dominik obsadili druhé místo, Šárka, Karel a Petr skončili na třetím místě, Jakub skončil na pěkném čtvrtém místě. Oba týmy postupují do krajského kola, které se uskuteční začátkem června v Mělníku.

diplom besip1

7. 5 Florbalový turnaj Kralupy Open

V sobotu 7. 5. se Vítek Ciniburg zúčastnil florbalového turnaje Kralupy Open a spolu se svým týmem Kanonýři Kladno zvítězili. Gratulujeme k úspěchu.

20160507_134313

29. 4. Projektové vyučování na 1.stupni

Na 30. dubna připadá tradiční zvyk Pálení čarodějnic. Lidé věřili, že v povětří poletuje spousta čarodějnic, které se slétají na sabat. Tento den a nastávající noc se nazývá Filipojakubská noc. Byla to jedna z magických nocí, kdy měly zlé síly větší moc než jindy. Do naší ZŠ se ráno 29. 4.2015 slétly čarodějnice - učitelky a začalo projektové vyučování „Čarodějnice“ na 1. stupni. Děti v hodinách českého jazyka popisovaly čarodějnice, skládaly věty, pracovaly s textem a vymýšlely různá zaříkadla. V matematice řešily ježibabí slovní úlohy a počítaly čarodějné příklady. Po velké přestávce plnily úkoly jako let na koštěti, sběr kostí a pařátů, hod na cíl hadem a jiné. Odměnou jim bylo čarodějné oko. Zábavné dopoledne děti dobře naladilo na Pálení čarodějnic a den si užily jaksepatří.

dscn3276

27. 4. Hudební pořad "Já písnička"

Ve středu nás navštívili Lenka a Honza s hudebním pořadem „Já písnička“. Měli pro nás připraveny různé druhy fléten, zahráli nám také na kytaru a my jsme si s nimi zazpívali lidové písně a písničky z pohádek. Aktéři nás také seznamovali s hudební naukou – alt, tenor, bas, taktovka, lidová písnička, …. Pořad byl dobře připraven a nám se všem líbil.

dscn3215

20. 4. AVES - výukový program "Víte, že...?"

 Ve středu 20. 4. žáci 1. A byli v Naučném středisku ekologické výchovy na Čabárně. Zúčastnili se výukového programu „Víte, že…?“. Vysvětlili si základní přírodovědné pojmy, se kterými se děti od malička setkávají, mnohdy však nevědí, co přesně znamenají. Jak vlastně poznáme brouka? Jaký je rozdíl mezi zajícem a králíkem? Hravou a tvořivou formou se dozvěděli odpovědi na všechny všetečné otázky. Cestou tam i zpět pozorovali přírodu, například králíky divoké, straku, ovečky a různé rostliny – byliny, keře i stromy.

 

img_1563

17. 4. Škola v přírodě - Poslův mlýn


Žáci druhého a třetích ročníků se v termínu 10. 4. – 17. 4. 2016 zúčastnili školy v přírodě, kterou uspořádala agentura PAC.  Děti byly ubytovány v bungalovech v rekreačním středisku Poslův mlýn, který se nachází poblíž obce Doksy u Máchova jezera. Na všech pokojích bylo ústřední topení, toalety a sprchový kout.  Vybavení pokojů bylo dostačující. Součástí areálu je několik učeben pro dopolední výuku, tělocvična, fotbalové a volejbalové hřiště, dětská hřiště s prolézačkami, velká a malá venkovní trampolína. Všechny tyto části areálu byly provozními pracovníky pravidelně udržovány v čistotě a kontrolovány, aby je děti mohly bezpečně využívat během celého pobytu. Celý článek zde


Škola v přírodě Poslův mlýn

14. 4. Jarní úklid kolem školy

Třeťáci a druháci si oblékli ve čtvrtek 14. 4. pracovní rukavice a oděvy, chopili se odpadkových pytlů, a zapojili se tak do celorepublikové akce Ukliďme si Česko. Okolí naší školy zbavili toho, co tam nepatří, a byli si mnohdy dobře vědomi toho, že velký podíl odpadků v prostoru školní budovy je produkován právě jimi - dětmi.

Ukliďme česko

15. 4. Vlastivědný výlet k Legiovlaku

Třeťáci i druháci využili v pátek možnost navštívit na kladenském nádraží  Legiovlak. Druháci se do Kladna vypravili autobusem, třeťáci vyrazili stylově po kolejích. Třeťáci si stihli zadovádět před prohlídkou Legiovlaku na dětském hřišti na Sletišti a druháci zase projít centrum města. Pak už jsme se obě party sešly v posledním „filmovém“ vagonu Legiovlaku, kde jsme měli možnost sledovat dokumentární filmy z první světové války. Tam si nás také převzal pan průvodce v dobové vojenské uniformě Z. Votava a prošel s námi celý ešalon, tj. vojenský vlak, který sloužil v době první světové války jako pojízdná kasárna. O každém vagoně nám řekl, k čemu sloužil, a představil nám vystavené exponáty. Spolu s tím nám přiblížil historické události i náročný život legionářů, kteří významnou měrou přispěli ke zkrácení světového válečného konfliktu a  vzniku samostatného Československa. Děti se dozvěděly mnoho zajímavých informací a mohly si po přednášce zakoupit upomínkové předměty. Společně jsme pak všichni vlakem vyrazili do Brandýska.

Legiovlak

13. 4. Vlastivědná exkurze na Budeč

 Ve středu 13. dubna jsme s žáky druhé a obou třetích tříd vyrazili vlakem na vlastivědnou exkurzi na Budeč. Vystoupili jsme na zákolanském nádraží a pěšky vystoupali do areálu pravěkého slovanského hradiště, dnes národní kulturní památky. Prohlédli jsme si rotundu Sv. Petra a Pavla, jejíž stavba započala již v 9. století, a na hřbitově náhrobky K. S. Amerlinga, významnéhočeského pedagoga, a historika O. Urbana. Také nás paní učitelka seznámila s pověstí o původu jména obce Zákolany a ukázala nám rodný dům bývalého československého prezidenta A. Zápotockého. Výlet se nám i díky přízni počasí opravdu vydařil.

p4131364

 

http://skolabrandysek.cz/index.php/fotogaleriezs/category/455-budec

6. 4. Třídy 3. A a 3. B v Avesu

Žáci třetích tříd se zúčastnili výukového programu „Potřebuje příroda pomoc?“ v areálu CEV Kladno Čabárna. Děti se dověděly, jak člověk přírodě pomáhá a jakým způsobem jí mohou pomoci samy. Teoreticky naplánovaly bezpečnou cestu k napajedlu pro jelení zvěř, správně postavily a vhodně umístily budky nejen pro různé druhy ptáků, ale dokonce i pro netopýry, podívaly se na domeček pro ježky, krmítko pro veverky, přechody ne pro chodce, ale pro ryby, prohlédly si broukoviště a bylinkovou spirálu, jež může být úkrytem pro plazy, a přemýšlely o tom, zda již někde viděly ekodukty. Na závěr programu měly děti ve skupinách vyhledat v okolí budovy indicie a na základě nich charakterizovat typ krajiny. Během dopoledne se děti dozvěděly spoustu nových informací a také prokázaly, že už mnohé samy znají.

AVES III. 2

23. 3. Soutěž o nejoriginálnější velikonoční klobouk

 Těsně před Velikonocemi se mohli všichni kreativně vydovádět v netradiční soutěži O nejoriginálnější velikonoční klobouk, jež byla součástí projektového vyučování věnovaného právě velikonočním zvykům a tradicím. Originálně vyzdobených pokrývek hlavy se sešlo ohromné množství. Jedna byla hezčí než druhá, takže nakonec nebylo možné vybrat tu nejoriginálnější. Proto všichni účastníci po předvedení svých modelů na módní přehlídce v tělocvičně obdrželi diplom, sladkou odměnu a mohli si společně zatancovat.

 

 

Velikonoční klobouk

16. 3. Naučný program "Afrika"

 

 

Společně jsme vyrazili na výlet do daleké Afriky prostřednictvím projektového vyučování Studia Karavana. Děti si vyzkoušely staré egyptské písmo-hieroglyfy, překonávaly rovník, a dokonce spatřily na vlastní oči mumii. Po celou dobu programu prokazovaly skvělé znalosti a správně odpovídaly na otázky typu: Kdo je Barack Obama, kdo byl Anubis, kolik litrů vody vypije slon, jak se nazývá nejdelší africká řeka a největší africká poušť, čemu se říká afro, atd.

Naučný program Afrika

Čtenářské dílny na 1. stupni

 

Březen se v naší škole nesl nejen v duchu příprav na Velikonoce, ale připomněli jsme si ho i jako měsíc knihy, když jsme s paní Mgr. N. Rollovou pro první stupeň realizovali čtenářské dílničky. Děti si přinesly vlastní knížky a vyprávěly o nich, debatovaly nad rozečteným příběhem a byly pozvány k návštěvě místní knihovny. 

Čtenářské dílny na 1. stupni

26. 2. Projekt "Masopust"

 V pátek 26. 2. jsme si s žáky prvního stupně připomněli tradice masopustu. Děti  přišly do školy v maskách, které si připravovaly během týdne v rámci výtvarné a pracovní výchovy, a netradiční vyučování zaměřené na připomenutí tradic a zvyků mohlo začít. Maskované byly také učitelky, jež nejprve pozvaly děti k interaktivní tabuli, na níž byl již ke zhlédnutí připraven masopustní průvod, a poté ve třídách seznámily děti s tradičními maskami např. s klibnou, laufrem, slaměným…, vysvětlily původ slova masopust a pojmy tučný čtvrtek, taneční neděle a popeleční středa. Všichni jsme si také připomněli lidová říkadla a pranostiky vážící se k tomuto období. Některé děti si dokonce přinesly ke svačině tradiční masopustní koblihy nebo boží milosti. Nakonec jsme se v maškarním průvodu přesunuli do  místní sokolovny, kde školní masopust vyvrcholil přehlídkou masek a společným tancováním. 

Masopust 2016