Nabídka školních kroužků pro školní rok 2017/18

Nabídka zájmových kroužků ve školním roce 2017/2018. Kroužky budou probíhat od 27. 9. 2017. Kroužek se otevře pouze za předpokladu, že o něj bude dostatečný zájem. Poplatek za kroužek na pololetí 200,- Kč (Poplatek je určen
na nákup nezbytných materiálů a pomůcek). Při odhlášení v průběhu roku se poplatek nevrací. V případě nepravidelné docházky nebo nevhodného chování bude Vaše dítě z kroužku vyloučeno bez vrácení poplatku.

Angličtina hrou 2.

Mgr. L. Chvojsíková

čtvrtek 12.00–12.45    
     
Taneční kroužek   Bc. P. Břicháčková a Mgr. Valná
středa 13.00–14.00 1.–3. ročník  
středa 14.00–15.00 3.–6. ročník  
     
Korálkování 4. a 5. ročník Mgr. M. Bujnochová, pí Hrabánková
pondělí 13.30–14.15    
     
Šikovné ruce 1. skupina
1.–3. ročník Mgr. S. Zounková, pí. Hrabánková
pondělí od 12.30–13.15    
Šikovné ruce 2. skupina
1.–3. ročník Mgr. S. Zounková, pí. Hrabánková
pondělí od 13.15–14.00    
     
Basketbalový kroužek 1. stupeň Mgr. J. Lébr
čtvrtek 14.00–14.45    
     
Výtvarný kroužek
1. stupeň Mgr. O. Stehlíková
čtvrtek 13.00–14.00    
     
Futsalovo - floorbalový kroužek 6.–9. ročník Jiří Veselý, Dis.
pátek 13.30–14.15    

Ve škole také působí pobočka ZUŠ Buštěhrad (www.zusbustehrad.cz). Vyučuje se zde zobcová flétna, příčná flétna a klavír. Vyučující: Lenka Musilová Dis.