11. 4. Ticho na béčku

Dne 11. 4. 2018 se žáci čtvrtých a pátých připojili během výuky k Mezinárodnímu dni boje proti hluku. Všichni, včetně vyučujících a provozních zaměstnanců, byli hned po příchodu do školy označeni odznáčkem bobříka mlčení a jejich úkolem bylo odnést si ho domů. To bylo ovšem podmíněno dodržením ticha během celé výuky a nespotřebováním „10 tichých životů“. Ten den se v hodinách ani o přestávkách nemluvilo, nehlučelo, otázky a pokyny se psaly na papírky nebo na tabuli a v komunikaci převládala pantomima. Nebylo to snadné ani pro děti ani pro vyučující. Přesto si většina dětí (dospěláci všichni) odznáček bobříka mlčení uhájila. Zároveň jsme si všichni uvědomili, jak je jazyk důležitým komunikačním prostředkem, a připomněli si situace, kdy může dojít ke vzniku nějakého handicapu (fyzického nebo psychického) a nutnosti se s ním nějakým způsobem vyrovnat.

 DSC00834

27. 3. Velikonoční pokrývka hlavy

Nadcházející Velikonoce si děti připomněly nejen výzdobou domovů, ale také výrobou velikonoční pokrývky hlavy. Tou byl nejčastěji klobouk, ale děti zdobily i kšiltovky, a dokonce i cyklistickou helmu. Během vyučování si vzájemně předvedli své výtvory na taneční přehlídce a ozdobili jimi své třídy a školní budovy. Všechny výrobky byly velmi povedené a děti a jejich rodiče, kteří jim při výrobě pomáhali, zaslouží velkou pochvalu.

DSC00819

14. 3. Vajíčka pro Brandýsek

Děti naší školy se pustily do velikonoční výzdoby nejen školy, ale ve spolupráci s OÚ Brandýsek také do výzdoby obce. Nabarvily a nazdobily polystyrénová vajíčka, paní učitelky je dozdobily mašličkami a pracovníci OÚ jimi ozdobili stromek ve středu obce.

DSC00807

 

27. 3. Škola naruby

Dne 27. 3. celá 2. A oslavila Den učitelů netradičním způsobem. Na první dvě vyučovací hodiny přišli v rolích učitelů žáci deváté třídy naší školy. První hodinu matematiky vyučovaly Eliška Vorlíčková a Karolína Sůvová. Druhou hodinu, pracovní činností, vedli Natálie Čiháková, Natálie Kozáková a Tomáš Tykal. Všichni jmenovaní se jako učitelé osvědčili, druhákům se hodiny moc líbily. A paní učitelka může všechny jen pochválit!
Doufáme a těšíme se na další spolupráci.

DSC_0154

5. 4. Jarní úklid školní zahrady

Jarní úklid školní zahrady u pavilonu C zvládli žáci 2.B  během hodiny pracovního vyučování. Odpadky v pytlích jen přibývaly, sluníčko krásně hřálo a ještě ta velká radost z pěkného čistého hřiště po dobře odvedené práci. Tak  snad nám čisté hřiště vydrží dlouho!

IMG-20180405-WA0006

27. 3. Den učitelů ve 2. B

Den učitelů byl pro žáky 2. B velkým překvapením. V rámci spolupráce s žáky 9. tříd si výuku  matematiky připravily mladé učitelky  E. Čermáková a N. Frolíková. Asistoval jim D. Jelen. Připravené úlohy s vlastnoručně namalovanými obrázky  se dětem líbily a příklady prý byly lehké. Na hodinu prvouky se  dostavili  mladí učitelé V.Dlouhý, M.Špalek  a F. Kučera. Měli připravenou bohatou zásobu pomůcek, takže opakování učiva o zvířatech bylo velmi zábavné. Všem, kteří se na projektu Den učitelů ve 2. B podíleli, patří velké poděkování.

IMG-20180405-WA0010

15. 3. S karavanou po Evropě

Školu navštívila Karavana, osvědčená a dětmi oblíbená divadelní skupina. Herci již podruhé provázeli naše děti po Evropě. Tentokrát jsme s Áďou a houserem Gustavem vyrazili ze Slovenska a navštívili Itálii, Španělsko, Německo a Rusko. Seznámili jsme se s historií těchto států, významnými osobnostmi, kulturními památkami, zvyky a tradicemi, národními pokrmy, a dokonce jazykem. Při představení nechyběly vědomostní soutěže i obvyklé zvídavé otázky herců, na něž děti většinou znaly odpověď. Na závěr si všichni společně zazpívali písničku.

S karavanou po Evropě II

20. 3. ZOH Pchjongčchang ve 3. třídě

Denně jsme si vyprávěli o sportovních disciplínách ZOH. Vyprávěli si o atmosféře při sledování zápolení sportovců, zaznamenávali vítězství reprezentantů České republiky. Dostávali jsme úkoly a otázky. Dozvěděli jsme se plno zajímavostí i z historie OH. Hodně jsme kreslili na téma OH. Kreslili jsme a vybarvovali jsme olympijské kruhy a sportovce.

 

Doma jsme shromažďovali informace z novin, časopisů i internetu. Z přinesených materiálů jsme nakonec vytvářeli informační plakáty a koláže. Hotové výtvory jsme si navzájem prezentovali ve třídách. Fandili jsme při hokejovém utkání proti Rusku a rozebírali celé ZOH. Na ZOH 2018 a projekt Olympiáda určitě nezapomeneme.

IMG_20180216_105024

20. 3. ZOH Pchjongčchang v 1. třídě

V naší třídě jsme společně zkusili další projektové dny. Tentokrát na téma „Zimní olympijské hry“. Během projektu byla výuka tematicky zaměřena na právě probíhající ZOH v jihokorejském Pchjongčchangu.

Děti se dozvěděly základní informace o olympijských hrách a hravou formou plnily zadané úkoly v českém jazyce, matematice a prvouce, při kterých si mohly procvičit probrané učivo. Ve výtvarné výchově se snažily malovat sportovce a maskota ZOH. Nejvíce se asi dětem líbila tělesná výchova, kde si zasoutěžily v týmech a užívaly si radost ze sportu.

Během celých čtrnácti dnů jsme společně sledovali výsledky našich sportovců a medailová umístění jsme zapisovali do výsledkových listin. Bylo to čtrnáct dní plných nových informací, malování, tvoření, čtení a počítání. Dětem se práce na projektu líbila.

Photo0617

16. 3. Matematický klokan

V pátek 16. března se většina žáků naší školy zúčastnila mezinárodní matematické soutěže Matematický klokan. Druháci a třeťáci řešili 18 úloh, ostatní 24 úloh rozdělených do 3 skupin podle náročnosti. Nejjednodušší úlohy za 3 body, složitější za 4 body a nejtěžší za 5 bodů. Soutěže se zúčastnilo 171 žáků školy.

kategorie Cvrček – 2. a 3. třída

1. Hanna Ferus             3.A         84 bodů

2. Marie Petrová             3.B         61 bodů

3. Barnabáš Živný           3.B         54 bodů

kategorie Klokánek – 4. a 5. třída

1. Jan Tůma                 5.B         104 bodů

2. Matouš Reichl            5.B         99 bodů

3. Lenka Straňáková       5.B         98 bodů

Kategorie Benjamín – 6. a 7. třída

1. Michaela Loayza     6. tř.      72 bodů

2. Rozálie Mayerová       6.tř.       69 bodů

3. Eliška Němcová          6.tř.       59 bodů

Kategorie Kadet – 8. a 9. třída

1. Vojtěch Dlouhý        9.tř.      90 bodů

2. Filip Kučera                9.tř.       85 bodů

3. Zdeněk Vaníček          9.tř.       80 bodů

19. 2. Masopust v 1. třídě

V první třídě proběhlo v pondělí 19. 2. projektové vyučování „Masopust“. Děti počítaly příklady a skládaly věty s masopustní tematikou. Vyprávěly si a četly si o masopustu. Vyrobily si různé škrabošky a kreslily masopustní průvod. Zazpívaly si a také si zatančily. Poslední vyučovací hodinu se zapojily do masopustního reje společně se žáky třetích a druhých tříd.

Photo0536