28. 4. Plavecko-běžecký pohár

V okresním kole 12. ročníku Plavecko-běžeckého poháru opět výborně reprezentovala naši školu Šárka Somrová. Blahopřejeme k 1. místu a postupu do krajského kola.

2018-pbp

27. 3. Soutěž "O nejlepší jarní pokrývku hlavy"

Všichni žáci první třídy se těšili na soutěž „O nejlepší velikonoční nebo jarní pokrývku hlavy“. Bohužel v daném týdnu několik žáků onemocnělo a nemohli se soutěže zúčastnit. Některé ochotné maminky soutěžní pokrývky donesly do školy, i když děti byly nemocné.Všechny pokrývky hlavy byly krásné, kreativní a všem dětem velmi slušely. Pokrývky hlavy jsme si vyfotili samostatně, ale také se s nimi vyfotily všechny děti, které do školy dorazily. Maminkám děkujeme za ochotu a velkou snahu. Každý, kdo měl soutěžní pokrývku hlavy, dostal pochvalu do žákovské knížky, diplom a malou sladkost.

Photo0676

27. 4. Veselé zoubky

V 1. třídě proběhl preventivní program „Veselé zoubky“. Děti se na úvod hodiny seznámili s problémem zubního kazu, který i ve 3. tisíciletí zůstává stále nejrozšířenější infekční chorobou. Potom zhlédli zábavně-edukační film „Jak se dostat Hurvínkovi na zoubek“. Svoje znalosti o péči o zoubky jsme si vyzkoušeli v programu pro interaktivní tabuli zaměřeném na správnou péči o chrup a povídali jsme si o správné péči o zuby, správné technice čištění a důležitosti preventivní zubní prohlídky. Na závěr děti vyplnily pracovní list. Za správně vyplněný pracovního listu děti dostaly na poslední stránce „jedničku“ a rozdali jsme si preventivní balíčky, které obsahovaly kartáček na zuby, zubní pastu, přesýpací hodiny (abychom věděli, jak dlouho si máme čistit zuby), žvýkačky bez cukru a samolepky.

 Photo0655

27. 4. Čarodějný den v 1. třídě

Čarodějnice, kouzelnice, čarodějové a mágové z první třídy si tento projektový den velmi užili. Nedříve se na interaktivní tabuli podívali na své kolegy a kolegyně ve filmech či pohádkách a zazpívali si písničku „Pět ježibab“. Během práce s pracovním listem jsme vymysleli nápoj „Pamatováček“, spočítali jsme kolik let je čarodějnici a kolik kilometrů uletí, aby se dostala na Slet čarodějnic. Přečetli jsme si Tajemné čtení a také jsme luštili Magickou křížovku. Vyslechli jsme si příběh o dvou čarodějnicích, které bydlely ve starém mlýně. Hledali jsme jejich poklad, který jsme si potom nakreslili. Ke svačině jsme měli různobarevné pavouky a utržené lidské prsty. Poslední hodinu jsme měli „Tělomrsk“, kde jsme se naučili startovat koště a správný rozběh s koštětem, než vzlétneme. Posilovali jsme tělo na kouzelné dráze. Běhali jsme v sedmimílových botách, házeli jsme hady na cíl a na závěr jsme sbírali různou havěť a ingredience do lektvarů.

DSCN5786

19. 4. Venkovní deskohraní

Členové klubu zábavné logiky a deskových her využili letního počasí a zahráli si několik her na školním hřišti, než se pustili do zápolení v deskový hrách ve třídě.

DSC00882

19. 4. Den Země na AVESu

Ve čtvrtek si páťáci naší školy připomněli blížící se den Země návštěvou Centra ekologické výchovy na Čabárně. Pro všechny děti byla připravena poznávací cesta s dvanácti stanovišti, na nichž se žáci dozvěděli mnoho zajímavostí o přírodě, například čím se liší kočičí chlup od psího, jak rozeznat zmiji od užovky a kolik naklade která z nich vajec, který pták je v České republice nejmenší a která velká šelma se nevyskytuje v naší přírodě už vůbec, nebo jaká rizika představují pro zvířata volné přírody odpadky vyhozené lidmi. Děti se nadšeně dívaly do mikroskopů, pojmenovávaly obrázky zvířat, poslouchaly „šumění moře“ v ulitách mořských mlžů, a dokonce zhlédly video o ropných katastrofách.  I díky krásnému letnímu počasí se dětem toto netradiční vyučování přírodovědy velmi líbilo.

DSC00855

16. 4. WS Barvy

V minulém týdnu se všichni žáci prvního stupně postupně seznámili v rámci workshopu s barevným spektrem a dozvěděli se, čím lidské oko barvy vnímá. V praxi si mohli vyzkoušet zapouštění barev do aquapapíru s různými motivy a barvami nazdobit hedvábný kapesníček, kterým děti jistě obdarovaly své maminky nebo babičky.

DSC00843

3. 4. AVES 3. B

Den po Velikonocích navštívili žáci 3. B AVES. Byl pro ně připraven program „Musíme přírodě pomáhat?“ Na praktických ukázkách zjišťovali, že lidé svou činností přírodu ničí, proto ji potom musí pomáhat. Program se žákům líbil. Cestou zpět se podívali na poraněná zvířátka v záchranné stanici a jejich nové přírůstky.

IMG_4919

10. 4. Malý cyklista

Úterý 10. dubna bylo pro žáky 2. tříd velmi náročné. Druháci se účastnili projektu Malý cyklista ve spolupráci s PČR a žáky 9. tříd. Nejdříve si žáci vyslechli školení o chování chodců a cyklistů přímo od policistky Hany Sádlové. Potom prokazovali svoje znalosti a vyplňovali náročné testy. Dopoledne nakonec zakončili praktickými jízdami na školním hřišti. Druháci přípravu nepodcenili a tak si za svoje snažení odnesli pochvalu a diplomy.

P4101594

11. 4. Ticho na béčku

Dne 11. 4. 2018 se žáci čtvrtých a pátých připojili během výuky k Mezinárodnímu dni boje proti hluku. Všichni, včetně vyučujících a provozních zaměstnanců, byli hned po příchodu do školy označeni odznáčkem bobříka mlčení a jejich úkolem bylo odnést si ho domů. To bylo ovšem podmíněno dodržením ticha během celé výuky a nespotřebováním „10 tichých životů“. Ten den se v hodinách ani o přestávkách nemluvilo, nehlučelo, otázky a pokyny se psaly na papírky nebo na tabuli a v komunikaci převládala pantomima. Nebylo to snadné ani pro děti ani pro vyučující. Přesto si většina dětí (dospěláci všichni) odznáček bobříka mlčení uhájila. Zároveň jsme si všichni uvědomili, jak je jazyk důležitým komunikačním prostředkem, a připomněli si situace, kdy může dojít ke vzniku nějakého handicapu (fyzického nebo psychického) a nutnosti se s ním nějakým způsobem vyrovnat.

 DSC00834

27. 3. Velikonoční pokrývka hlavy

Nadcházející Velikonoce si děti připomněly nejen výzdobou domovů, ale také výrobou velikonoční pokrývky hlavy. Tou byl nejčastěji klobouk, ale děti zdobily i kšiltovky, a dokonce i cyklistickou helmu. Během vyučování si vzájemně předvedli své výtvory na taneční přehlídce a ozdobili jimi své třídy a školní budovy. Všechny výrobky byly velmi povedené a děti a jejich rodiče, kteří jim při výrobě pomáhali, zaslouží velkou pochvalu.

DSC00819