Naše mateřská škola je v školním roce 2019/2020  opět zapojena do dvou projektů financovaných Evropskou unií.

Ve spolupráci s Pedagogickou psychologickou poradnou Step se naše mateřská škola zapojila do projektu “Předškolákovo individualizované vzdělávání" v rámci projektu "Budování kapacit pro rozvoj škol".  Pracujeme na tématu evaluace dětí (další vzdělávání pedagogů).

V rámci druhého "Zjednodušeného projektu II "  opět  uskutečníme  odborně zaměřená tematická setkání s rodiči dětí v MŠ a projektové dny v mateřské škole pro děti. V rámci personální podpory na naší škole působí psycholog.

 Připravovaná setkání pro rodiče 

18. 3. 2020 - Před matematické dovednosti + grafomotorika. Přednášející Mgr. Hana Drvotová (speciální pedagog) - neproběhne  - Náhradní termín 26. 5. 2020

 

21. 4. 2020 -  Časové a prostorové vnímání – koncentrace pozornosti. Přednášející Mgr. Hana Drvotová (speciální pedagog)

Od 16.00 hod. v mateřské škole.

 

Kdo bude mít zájem, prosím, nahlaste se ve své třídě nejpozději týden před konáním setkání.

         

 

 

                          Divadelní představení

 

        BŘEZEN – ČERVEN 2020

 

          

            31. 3. úterý – LENČINY ZPÍVÁNKY

            Pohádka  ,,  Slepičko Pepičko, kde máš vajíčko?“

            Začátek v 9:00hodin v MŠ             cena: 55,-

                                                                     Za dítě

                

            2. 4. čtvrtek  –  ,,  KANESTERAPIE se psy“

                     

            Začátek v 9:30 hodin v MŠ             cena: 70,-

                                                                     Za dítě

 

 

              20. a 21. 4. PO a ÚTWorkshop

                       ,, VČELKY aneb ze života hmyzu“

            Začátek vždy v 8:00 hodin v MŠ    cena: 100,-

                                                                     Za dítě

                ( po patrech- dolní a pak horní patro)

 

           

            22. 5. pátek – Divadlo KOLOBĚŽKA

                   Pohádka :,, Šel zahradník do zahrady“

            Začátek v 10:45hodin v MŠ           cena: 40.-

                                                                     Za dítě

 

            3. 6. středa – Školní výlet na ,,OKOŘ“

            Odjezd od MŠ v 8:00 hodin            cena: 150,-

                                                                                   Za dítě

               Bližší informace dodáme včas před konáním akce.

 

            5. 6. pátek– Dan Koťan – akce v KINĚ

                    Pohádka: ,,  LOTRANDO a ZUBEJDA“

            Začátek v 8:45hodin                       cena: 80.-

                                                                     Za dítě