Nový rok a tři králové

Jsme moc rádi, že jsme se opět sešli po Novém roce, odpočinutí a plní sil! Děti po vánočních prázdninách našly ve svých třídách dárky od Ježíška. Byla veliká radost a veliké hraní. Celý první týden jsme si povídali o třech králích. Děti si vyrobily koruny z papíru a naučily se tříkrálovou koledu.

Vánoční přípravy

Celý prosinec probíhal ve znamení vánoc. Děti si upekly a nazdobily perníčky, nacvičily krásné představení na vánoční besídky, ozdobily stromečeky, poctivě otevíraly okénka v adventním kalendáři a nakonec se i dočkaly nadílky od Ježíška.

Vánoční zpívání

Naši předškoláci předvedli před Vánoci skvělá vystoupení. Nejprve při slavnostním rozsvícení stromu v obci a poté na Mikulášské zábavě. Děti recitovaly básně a zazpívaly koledy s hudebním doprovodem.  Dětem se vždy vystoupení povedlo i přes nepřízeň počasí a si zaslouží velkou pochvalu!

Před vánočními prázdninami jsme se všichni sešli mezi školami, kde hlavní vystoupení bylo na novém pěveckém sboru základní školy. Tradiční zpívání koled mezi školami bylo velice příjemné, zasněžené a my jsme si ho moc užili!

Hrajeme si divadlo

Naše děti vedeme také k výchově v oblasti kultury. Nejen, že navštěvujeme divadelní představení, ale také si s dětmi na divadlo rádi hrajeme.

Halloween v MŠ

I v naši školce proběhlo strašidelné řádění. K příležitosti dne Památky zesnulých jsme uspořádali strašidelný rej. Děti měly krásné masky a celý den jsme si společně moc užili!

Hudební představení

V listopadu k nám do školky zavítalo další krásné hudební představení, do kterého se zapojily i naše děti. Hudební představení patří k našim nejoblíbenějším a zajisté se budeme těšit na příště.

Záchranáři

Do naší školky zavítala velice zajímavá návštěva! Přijelo k nám záchranářské auto i s posádkou, která dětem předvedla, jak a co máme dělat při záchraně lidského života. Velice milou a hravou formou byly dětem předvedeny a vysvětleny základy první pomoci. Děti si prohlédly vybavení záchranného vozu a dozvěděly se, co k čemu slouží. Vyzkoušely si také, jak se záchranářská výbava používá. Nechybělo ani závěrečné zahoukání, aby děti bezpečně poznaly, když se blíží záchranné vozidlo, aby pomohlo nemocnému nebo zraněnému.