Adventní čas v mateřské škole

Adventní čas byl věnován přípravám na návštěvu Mikuláše jeho družiny v MŠ, samozřejmě s nadílkou pro děti. Jako každý rok vše připravili školáci ze ZŠ.Dále proběhly přípravy na vánoční besídku pro rodiče spojenou s výtvarnou dílnou. Děti se naučily vánoční koledy a říkanky. Při společné výrobě drobných dárečků a přáníček pro rodiče a při výrobě výtvarných prací, které jsme použili na vánoční výzdobu třídy, se děti seznámily s různými výtvarnými technikami, při kterých jsme využívali především přírodní materiály. Společně jsme např. kreslili „Dopis Ježíškovi“, vyráběli čertíky, anděly, Mikuláše, sněhuláky, pekli perníčky, vánoční cukroví, zdobili jsme stromeček, vyráběli jsme vánoční dekorace, povídali jsme si o adventu, mikulášské tradici a vánočních tradicích, poslouchali a zpívali jsme vánoční koledy. Na vycházkách jsme prakticky pozorovali změny v okolí a vánoční výzdobu ulic a domů. Děti se do všech činností rády zapojovaly a velmi je prožívaly. Vánoční besídky na třídách se dětem vydařily a setkání s rodiči se neslo v duchu vánočního klidu a pohody.

Celé předvánoční období bylo zaměřeno na rozvíjení citových vztahů dětí ke svým nejbližším. Dále pak na rozvíjení pracovních dovedností, jemné motoriky, na rozvíjení znalostí o adventu a Vánocích spojené s rozvíjením slovní zásoby dětí a slovním vyjádřením svých zážitků a citových prožitků.

Adventní čas v MŠ

 

 

 

Bubnování v kruhu

Během dubna proběhla ve školce velice originální akce ,,Bubnování v kruhu“. Pod vedením zkušeného bubeníka si děti vyzkoušely bubnování na všechny druhy bubnů – od maličkých až po vysoké jako ony samy. Akce byla pro všechny, včetně paní učitelek, velice zábavná a přínosná. Kromě bubnů si děti užily také hudebních her, hádanek, tanečků a také relaxace.

 

10.4 Asistenční psi

V pátek 10. 4. 2015 nás v mateřské škole navštívili asistenční psi se svou cvičitelkou Klárou Prágrovou z organizace „Pestrá společnost“, která provádí výcvik asistenčních psů. Děti se dozvěděly jak se chovat, když 

Asistenční psi

 

 

Čabáčna - Záchranná stanice AVES

 

Během měsíce června podnikly všechny třídy postupně výlety na Čabárnu. Výzkumnou misi zahájila třída Měsíčků a zakončila třída Mráčků. Děti byly statečné a plné energie, celou cestu skvěle šlapaly, prozkoumaly všechna zvířátka, poslechly si mluvícího krkavce, pohladily si roztomilá kůzlátka a poznaly druhy zvířat, která neznaly. Po návratu do školky děti malovaly obrázky se zážitky, nad kterými jsme se zasmáli a měli jsme celkově velkou radost – z výletu, z obrázků i ze skvělého zážitku.