Školní družina

ŠD při ZŠ a MŠ Brandýsek má tři oddělení. Do  1.oddělení docházejí děti z 1.třídy, do 2.oddělení děti ze 2.třídy a do 3.oddělení děti ze  3.třídy. Maximální počet v jednom oddělení je 30 dětí. Kapacita školní družiny je 85 žáků. Řád školní družiny naleznete zde.

 Na zadní straně zápisního lístku uvést:

  • čas odchodu
  • způsob odchodu / zda dítě odchází samo nebo v doprovodu rodičů/ potvrzeno podpisem rodičů

Docházka do ŠD je dobrovolná. Uvolňování dětí na dřívější odchod ze ŠD jen na základě písemné omluvenky podepsané rodiči.

Provoz ŠD:

  • ranní od 6:30 do 7:30 hodin
  • odpolední od 11:30 do 17:00 hodin

Časové rozvržení činnosti:

6:30 – 7:30 ranní provoz
11:30  odchod na oběd
11:45 – 12:15  oběd
12:15 – 12:30 odchod z oběda, hygiena
12:30 – 13:30  polední klid
13:30 – 15:00  vycházky, hry na školní zahradě
15:00 – 15:30  hygiena, svačina
15:30 – 16:00  příprava na vyučování
16:00 – 17:00 individuální zájmová činnost

Dítě bez vědomí vychovatelky neopouští ŠD, za dítě, které bylo ve škole a nedostavilo se do ŠD, vychovatelka neodpovídá.Odpovědnost vychovatelky za dítě je pouze od jeho příchodu do ŠD do jeho odchodu ze ŠD. Opakované porušení kázně znamená vyloučení dítě ze ŠD. ŠD umožňuje žákům přípravu na vyučování, ne však psaní domácích úkolů. Poplatek se řídí vyhláškou č. 1/1993 OÚ Brandýsek ze dne 23. 3. 1993 ve znění zákona č. 190/1993 sb. 19, je stanoven částkou 100 Kč/měsíčně. Poplatek 100 Kč za ŠD se bude platit za každé dítě zapsané v ŠD v příslušném školním roce. Výjimkou bude dlouhodobé onemocnění dítěte. Individuální pohovory rodičů s vychovatelkou kdykoli po vzájemné dohodě. Odpolední svačina – dle uvážení rodičů. Pitný režim zajišťují rodiče. Převlečení dle uvážení rodičů.

Matýsek a jeho kamarádi 31.1.2019

Photo0162Photo0166

 

Výrobky dětí 2018/19

    Photo0001 Photo0119

Velikonoce ve školní družině - březen 2018

 

Ve školní družině fandíme českým olympionikům

Výrobky I. oddělení

DSCI0073 DSCI0073

Výroba vánočních přání ve II. oddělení

DSCI0073 DSCI0073

Prosinec ve školní družině

DSCI0063 DSCI0073

 

Podzim 2017 ve školní družině

DSCI0063 DSCI0073

Výrobky školní družiny - Jaro 2017Dárky pro maminky

Photo0224   Photo0217

Jaro a Velikonoce ve školní družině

dsci0028

dsci0036

Ukázka práce dětí ve školní družině

dsci0006 dsci0018
Výrobky družiny Velikonoční výrobky družiny

práce dětí a velikonoční výrobky (klikněte na foto pro vstup do galerie)


 Podzim ve školní družině

Počasí nám venku už moc nepřeje, tak jsme ve všech třech odděleních vyráběli dráčky, netopýry, pavoučky a dýně.

U prvňáčků to byli netopýři a krásní pavoučci, u druháků dýně z krepového papír a papíroví draci. Třeťáci si vyrobili papírové dráčky.

img_2620

 

 


 

Kritéria pro přijetí žáka do školní družiny

Přijímání žáků do školní družiny – školní rok 2015 - 2016

O přijetí žáka k činnosti školní družiny rozhoduje ředitelka školy na základě vyplněných náležitostí v písemné přihlášce a kritérií pro přijetí. Přednost mají žáci 1. – 3. ročníku. Žáci jsou přijímáni do vyčerpání kapacity školní družiny – 85 žáků.