Naše školka

 

Charakteristika naší mateřské školy:

 

Mateřská škola se nachází v klidné části obce Brandýsek, vzdálená zhruba 4 km východně od Kladna. V současné době má škola čtyři velké, prostorné třídy. Všechny vnitřní prostory jsou umístěny ve dvou podlažích. Děti zde najdou spoustu nových kamarádů, samozřejmě hodné, milé paní učitelky a vlídný provozní personál. Zaměstnanci školy mají dlouholeté zkušenosti s prací v předškolním zařízení. Společně strávený čas využíváme k různým činnostem – hraní, cvičení, tancování, zpívání, kreslení, malování, modelování, čtení pohádek, povídání, hraní na zahradě……. Pořádáme tematické výlety (Zoo, letiště, hrady a zámky….). Nezapomínáme na kulturní vyžití dětí, zajišťujeme hudebně výchovné koncerty, navštěvujeme divadla nebo divadlo navštěvuje nás. Také nabízíme kroužek angličtiny. Velkou zahradu, vybavenou herními prvky pro děti, využíváme k pohybovým aktivitám a hrám. Pro rodiče připravujeme různé akce – rodičovská dílna (rodič a dítě něco společně vytváří), dětská vystoupení (různě tematicky zaměřená), vánoční nadílka, mikulášská nadílka, rozloučení s předškoláky. Čas rychle letí a během krátké doby děti vyrostou, poberou trochu rozumu a připraví se na další krok do života – na základní školu. Jsme právní subjekt se Základní školou Brandýsek. Starší kamarádi pro nás připravují Mikuláše, anděla s čerty a program dětského dne aj.

 

Koncepce školy:

 

Rozvíjet osobnost samostatného, zdravě sebevědomého, tvůrčího jedince cestou přirozené výchovy a vzdělávání založeného na uspokojování individuálních potřeb a zájmů dítěte. Pokládáme základy celoživotního vzdělávání.

 

O děti v mateřské škole se starají:

Vedoucí učitelka : Zuzana Štolbová

Paní učitelky

  • Třída Sluníček - Zuzana Štolbová, Helenka Kalinová

  • Třída Měsíčků - Kateřina Kučerová, Zdeňka Štulcová

  • Třída Hvězdiček - Romana Vaňková, Maja Bartoš

  • Třída Mráčků - Tereza Chámová, Veronika Paceková
  • Asistentka pedagoga - Olina Nawalkovská

O čistotu a jídlo se starají - Eva Kawiková, Eva Klailová

O čistotu se stará - Jana Ciniburgová

 

Ve spolupráci s Pedagogickou psychologickou poradnou Step se naše mateřská škola zapojila do projektu "Předškolákovo individualizované vzdělávání" v rámci projektu "Budování kapacit pro rozvoj škol". Momentálně pracujeme na tématu školní zralost.