Dokumenty ke stažení

Položka Formát
Školní řád:
Opatření k používání mobilních telefonů:
Program proti šikaně:
Pravidla hodnocení žáků:
Výroční zpráva 2016/2017:
Výroční zpráva 2018/2019:
Minimální preventivní program:
Školní řád MŠ:
Desatero pro rodiče:
Desatero pro prvňáčka:
Školní vzdělávací program ZŠ:
Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu ZŠ:
Školní vzdělávací program MŠ:
Školní vzdělávací program školní družiny:
Řád školní družiny:
Žádost o přijetí do MŠ:
Žádost o přijetí do 1.třídy:
Žádost o předčasném přijetí ke školní docházce:

Zápisní list:

Inspekční zpráva ze dne 28.04.2014

Žádost o odklad školní docházky:

Vzor žádosti + potvrzení k dani školné MŠ

Žádost o přestup

Žádost o individuální plán

Žádost o uvolnění během vyučování

Žádost o uvolnění z tělesné výchovy

Žádost o uvolnění z vyučování

Rada školy