Nový školní rok 2018–2019 

Vážení rodiče, milé děti,

nový školní rok bude zahájen ve všech třídách  3. 9. 2018  v 7.50 hod.

Žáci budou ve škole 1 vyučovací hodinu.

Další informace o organizaci vyučování jim sdělí jejich třídní učitelé.

Vedení školy společně s ostatními zaměstnanci přeje všem žákům pěkné poslední prázdninové dny a těm nejmladším – prvňáčkům – připomínáme, aby přišli s aktovkou.

Po slavnostním uvítání v 1. třídách bude následovat krátká informativní schůzka pro rodiče žáků, děti zatím počkají ve školní družině pod dohledem vychovatelky.

V 1. třídách bude po dobu 1. školního týdne tento mimořádný rozvrh:

3. 9. /pondělí/ slavnostní zahájení vyučování                      konec  v 8.35

         Po skončení uvítání bude následovat krátká informativní schůzka pro                    

         rodiče žáků.

4. 9. /úterý/     2  vyučovací hod.                                             do  9.30

5. 9. /středa/   3  vyučovací hod.                                             do 10.40

6. 9. /čtvrtek/  4  vyučovací hod.                                             do 11.30

7. 9. /pátek/    4  vyučovací hod.                                             do 11.30

Od 2. školního týdne pak vyučování dle rozvrhu od  7.50–11.30.


Upozornění - přístup do elektronické žákovské

 

Při vstupu do elektronické žákovské prosím používejte prohlížeče Microsoft Edge (všechny verze), Microsoft Internet Explorer (verze od 9.0), Mozilla Firefox (verze od 45.0.1) a Google Chrome (do verze beta 66). Společnost Google přestala akceptovat bezpečnostní certifikáty vydané před 1. 6. 2016 a certifikát vydaný serverem Bakaláři má platnost od 10. 5. 2016 do 11. 5. 2019. Děkujeme za pochopení.

AVES 1. třída

Ke konci školního roku žáci první třídy navštívili naučné středisko ekologické výchovy na Čabárně. Zúčastnili se výukového programu Člověk a zvířata. Děti se staly pracovníky záchranné stanice, vyzkoušely si zachraňování zraněných zvířat, naučily se správné postupy při záchraně zvířat. Dozvěděly se také, co všechno má správná záchranná stanice mít a co potřebuje ke svému provozu.

DSCN5884

14. 6. OČMU v 1.třídě

Během branného dne si děti vyzkoušely první pomoc. Zkusily si pomocí trojcípého šátku ovázat ruku, nohu a hlavu. Vyzkoušely si také závěs ruky. Přenášely raněné spolužáky. Zopakovaly si důležitá telefonní čísla na policii, záchranku, hasiče a jednotnou evropskou tísňovou linku. Navštívily místní dobrovolné hasiče. Prohlédly si hasičské auto i hasičskou stanici a vyslechly si důležité informace od dobrovolného hasiče Romana Ondráčka. Na závěr branného dne si vyzkoušely, jak rychle umí běhat. 

Photo0759

21. 6. Projekt Člověk v 1.třídě

Žáci 1. třídy se během projektového vyučování v prvouce seznámili s částmi lidského těla. Naučili se jej popsat, ale i sestavit kostru člověka nebo umístit správně lidské orgány v těle. Dozvěděli se zajímavé informace o hygieně a zdravém stravování. Vyplnili si pracovní list. Na závěr projektu si nakreslili, jak si představují bacily, které mohou napadnout naše tělo.

Photo0630

21. 6. Výlet 1. a 3.B třídy

Žáci 1. třídy a 3. B třídy vyrazili na školní výlet do Hulic poblíž Želivky. Navštívili Vodní dům a Včelí svět. Ve Vodním domě se dozvěděli vše o vodě, koloběhu vody v přírodě, v jakém podobenství se voda vyskytuje, jací živočichové ve vodě a kolem vody žijí. Nakrmili raky a ryby, vyřádili se u vodních pump a mlýnů. Ve včelím domě si rozebrali a sestavili včelí úl, dozvěděli se zajímavosti o včelách, ochutnali čerstvě stáčený med. Vyrobili si svíčku z včelího vosku a zahráli si na včelí královnu, trubce a dělnice. „Hurá“ na prázdniny a jako pilné včelky si odpočinout a nabrat síly na příští školní rok.

Photo0846

20. 6. Pasování na čtenáře

Žáci prvních tříd se 20. 6. odpoledne sešli ve své třídě i se svými rodiči, prarodiči i sourozenci. Zúčastnili se slavnostního pasování na čtenáře. Všechny přítomné uvítala p. zástupkyně Jitka Kučerová. Na úvod zarecitovala Dianka Tichá veselou báseň, se kterou se zúčastnila recitační soutěže „Slánka“. Potom pro přítomné všechny děti zarecitovaly několik básní o abecedě. Na závěr vystoupení zavítal mezi děti král Jiří Veselý II., který mečem pasoval děti na čtenáře. Ti složili slib, že se budou o knížky hezky starat a nebudou je ničit. Knihovnice paní Pohůtková s třídní p. učitelkou Olgou Stehlíkovou předaly dětem diplom čtenáře, průkazku do knihovny a knížku. Všechny děti se už těšily, že si budou moct vypůjčovat v místní knihovně knížky.

DSCN5975

29. 6. Rozloučení s 9. třídou
Poslední den školního roku  má pro všechny žáky zvláštní význam, pro deváťáky je dnem rozloučení se základní školou a vykročení do další životní etapy. Žáci deváté třídy ZŠ v Brandýsku se po třech dnech společně strávených v krásné přírodě ve Šlovicích u Berounky rozloučili se školou při slavnostním vyřazení v pátek 29. června. Za  přítomnosti pana starosty, rodičů, učitelů a dalších zaměstnanců školy převzali z rukou třídní učitelky svá poslední vysvědčení a absolventské šerpy. Zavzpomínali na roky prožité na základní škole a poděkovali  všem přítomným. Zvonek, který zazněl po skončení slavnostního aktu, symbolicky ukončil jejich školní docházku. Přejeme mnoho úspěchů v dalším studiu, hodně zdraví a štěstí!

 

1. 6. Dětský den u pavilonu C

Pěkný Den dětí si užily děti z 1.- 3.tříd. Žáci z 9.třídy jim na hřišti u školy přichystali zábavná stanoviště. Nechybělo ani malování na obličej. Počasí bylo prima, nálada výborná a ještě následovala sladká odměna. Deváťákům patří velké poděkování!

20180601_105211

20. 6. Dětská výtvarná soutěž

Žáci z 2.ročníku se zapojili do výtvarné soutěže "Přísloví očima dětí", vyhlášené CSZS Poděbrady. Zaslané práce se líbily, a tak  každý účastník obdržel diplom a  ještě volnou vstupenku na výstavu prací spojenou  s doprovodným programem.

20180620_085655

7. 6. Poslední "Deskovky"

Program poslední schůzky 7. 6. 2018 Klubu deskových her byl netradiční. Děti sice hrály logické a strategické hry, ale mohly využívat IT media (chytré telefony, tablety, dokonce notebook). Správce školní IT sítě umožnil žákům využití wi-fi a mohlo se hrát. Nejvíce děti bavila hra Triple agent, ale sdílely se i další hry. O poslední setkání klubu byl velký zájem nejen mezi členy, ale dostavilo se i mnoho dětí - nečlenů.

DSC00928

31. 5. Sportovní květnový týden

Poslední květnový týden byl plný sportovního zápolení. Mladší i starší žáci a žákyně se zúčastnili atletických olympiád. Výborně si vedla Venuše Reichlová v miniolympiádě – v běhu na 400 m se umístila druhá a v běhu na 50 m zvítězila. V olympiádě určené pro starší žáky, která proběhla v úterý 29. 5., získala medaile Šárka Somrová – zlatou v běhu na 800 m a stříbrnou ve skoku do dálky. Pro Šárku to nebyl jediný sportovní úspěch, o den později výborně reprezentovala naši školu v krajském kole Plavecko – běžeckého poháru, kde vybojovala krásné 4. místo s nejlepším běžeckým časem.

Poslední květnové úterní dopoledne ožilo fotbalové hřiště v Olšanech. Konal se zde již 3. ročník Memoriálu J. Veselého. Turnaje se zúčastnili mladí fotbalisté z blízkých základních škol. Nejlépe se tentokrát dařilo chlapcům ze ZŠ Švermov – Velvarská. Domácí mužstvo skončilo čtvrté.

IMG_5031