Výuka „na dálku“

Vážení rodiče, milí žáci,

dnes jsme řešili způsob, jak budeme postupovat ve výuce na dálku. Využívání elearningového vyučování není na základních školách běžné a tak se bude jistě postup výuky v průběhu času měnit. Jistě nelze výuku ve škole tímto způsobem nahradit, ale zprostředkujeme vám ji tak, abychom mohli po skončení karanténních opatření na "samostudium" navázat.

Výuka bude probíhat zejména přes systém Bakaláři.  V sekci Výuka naleznete záložku Domácí úkoly. Úkoly jsou dvojího druhu. Jednodušší variantou jsou úkoly Informativní, jsou bez zpětné vazby, tedy nic nebudete posílat zpět, jen úkol splníte. Druhou variantou jsou úkoly s evidencí vypracování. V těchto případech je potřeba zaslat učiteli vypracování (vyfotografujete nebo přiložíte digitálně zpracovaný soubor (docx, pdf, jpg, ...) jako přílohu v odpovědi).  Postup při odesílání úkolů je zde.

V případě technického problému kontaktujte p. učitele Dlouhého na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .

V některých případech budou učitelé vyžadovat komunikaci přes email, všichni učitelé mají vyplněné emailové adresy v sekci Pedagogický sbor.

Věřím, že vše spolu zvládneme.

Pevné zdraví přeje

Mgr. Martina Čermáková - ředitelka školy.


Upozornění pro rodiče

MŠ BRANDÝSEK BUDE PO DOHODĚ ŘEDITELKY ŠKOLY A ZŘIZOVATELE OD 16. 3. 2020 DO ODVOLÁNÍ UZAVŘENA.

Důvodem je vyhlášení nouzového stavu v ČR. Toto opatření bylo přijato proti šíření koronaviru COVID-19.


Vážení rodiče, "Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy)" Vám budeme vydávat od příštího týdne. Z důvodu zmírnění šíření koronavirové infekce si o ni zažádejte e-mailem na adresu  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  My Vám ji pošleme (oskenovanou) zpět.

 


ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/20

Třídní schůzky ve školním roce 2019/20 jsou stanoveny na termíny

3. čtvrtletí: 16. 4. 2020

závěrečné: 16. 6. 2020


Absolventské práce žáků 9. ročníku

Vážení rodiče,

pro žáky 9. ročníku je od letošního roku součástí školního vzdělávacího programu závěrečná (absolventská) práce.

Cílem této aktivity je žáky vést k samostatnosti, zodpovědnosti a naučit je prezentovat svoji práci. Dostanou možnost prokázat vyspělost ve vyjadřování v písemném i ústním projevu. Touto aktivitou získají řadu zkušeností, dovedností a kompetencí:

·         dlouhodobá a souvislá práce na jednom zvoleném tématu

·         vyhledávání a zpracovávání informací z různých zdrojů

·         propojení učiva více předmětů, hledání souvislostí různých poznatků a jevů

·         grafické a textové zpracování zvoleného tématu doplněné o tabulky, grafy, fotografie

·         prezentace vlastní práce před širším publikem

Žáci mají za úkol zpracovat vybrané téma v písemné podobě, obhájit a stručně (max. 5 minut) prezentovat před vyučujícími a spolužáky.

Hodnocení této studijní aktivity bude zahrnuto v klasifikaci z českého jazyka, souvisejícího předmětu a informatiky.

 

Předpokládáme, že své děti v této práci podpoříte. Samozřejmě nabízíme i možnost zúčastnit se veřejné prezentace Vašeho dítěte ve škole.


 

Oslava MDŽ v kině

V úterý 3. března uspořádala Kulturní komise obce Brandýsek ve spolupráci se ZŠ a MŠ Brandýsek oslavu MDŽ.

Jako první vystoupily děti z MŠ s pásmem básniček a písniček pro maminky a babičky. Malé děti vystřídal pěvecký sbor ZŠ. Program zpestřili žáci 5. B se scénkou „Živé obrazy“, se kterou zvítězili ve školní soutěži na téma „Slavné devítky“. Jako poslední předvedli své pohybové umění žáci školního tanečního kroužku. Děkujeme i Mgr. Janě Chaloupkové, která nás celým odpolednem provázela.

Na závěr naši hasiči potěšili ženy skromnou kytičkou, kterou jim při odchodu s úsměvem rozdávali.

IMG_20200303_160347

Slavné devítky

V pátek 21. února předvedli žáci jednotlivých tříd ostatním spolužákům, pedagogům  a porotě, kterou tvořili zástupci z 5. až 9. třídy, své prezentace na téma „Slavné devítky“.  Společně s učiteli na nich pracovali během prvního pololetí. Každá třída přistoupila k zadání jiným způsobem. Prvňáčci představili pohádkové postavičky Václava Čtvrtka, a tak mezi nás zavítali Rumcajs s Mankou a Cipískem, víla Amálka, Křemílek s Vochomůrkou a další. Poté se nám předvedli skauti, kteří ale bohužel právě drželi bobříka mlčení.

Žáci druhých tříd nejprve zavzpomínali na Karla Gotta a zazpívali společně s ním písničku, další připomenutou osobností z hudební scény byla Jarmila Šuláková, na závěr nám děti zatančily.

Od žáků 3. třídy jsme se dozvěděli,  kdo byl Charlie Chaplin a co to je groteska, zajímavým zpestřením jejich prezentace byla „šlehačková bitva“ a ukázka chaplinovské chůze. Se čtvrťáky jsme zavítali do ZOO v Liberci. Žáci 5. A nám představili některé osobnosti sametové revoluce, konkrétně Karla Kryla, Jaroslava Hutku a Martu Kubišovou a zazpívali jejich písničky. Na závěr první části dopoledního programu Spejbl s Hurvínkem vysvětlili dětem, co to je medaile za zásluhy, a žáci 5. B prostřednictvím „živých obrazů“ představili některé z osobností oceněných v letech 1999, 2009 a 2019. Toto nápadité vystoupení mezi žáky 1. stupně ZŠ nakonec zvítězilo.

V druhé části představili své práce žáci 2. stupně, kteří shodně zvolili klasickou formu obrazové prezentace doplněnou komentářem. Postupně jsme si připomněli založení POLDI (6. tř.), nositele Nobelovy ceny Jaroslava Heyrovského (7. A), sametovou revoluci (7. B), Dekret kutnohorský 8. tř.) a vznik legií (9. tř.). I v této části zvítězila poslední prezentace zpracovaná žáky 9. třídy.

Součástí akce byla výstavka  informačních panelů, které připomněly další "devítková výročí.

Věříme, že tato akce byla zajímavým zpestřením výuky  a dobrou příležitostí, aby děti předvedly výsledky své práce před spolužáky. K jejímu úspěchu přispělo i pěkné prostředí nově zrekonstruovaného kina v Brandýsku, kde jsme měli možnost se sejít. Děkujeme tímto i obecnímu úřadu, že nám konání akce v kině umožnil.

 

DSC_5400

Přírodovědný kroužek

V rámci přírodovědného kroužku se s dětmi na prvním stupni věnujeme každý měsíc jinému tématu. Začali jsme s poznáváním stromů a přes pozorování počasí a detailní zkoumání sněhových vloček jsme se dostali až ke zvířatům. Před Vánoci jsme se s průzkumníky přírody vypravili připravit hostinu zvířatům, která se neukládají k zimnímu spánku. Výsledky pozorování přírody, vlastní kresby a pracovní listy zakládáme do "průzkumnických desek". Aktuálně se zabýváme tříděním odpadu a recyklací.

unnamed_(1)

Výlet na výstavu For toys 2019

Nejen členové Klubu zábavné logiky a deskových her si v tomto pololetí udělali výlet do Prahy na veletrh hraček a her For toys. S velkým zájmem si tam vyzkoušeli nové deskové i počítačové hry, v různých dílničkách se seznámili s novými technikami kreslení, lepení, skládání, a dokonce mohli získat řidičský průkaz po správném vyřešení dopravního testu a absolvování jízdy zručnosti na kole. Děti si výlet užily a těší se, že si ho příští rok zopakují. 

DSC01310

Pingpong na "béčku"

Předčasný vánoční dárek – pingpongový stůl nadělili zástupci komise sportu  Obecního úřadu v Brandýsku dětem na budovu B. Děti si hned druhý den přinesly pálky a míčky a nadšeně se pustily do sportování. Děkujeme touto cestou Leoši Reichlovi, který se na nákupu i předání stolu dětem podílel.

DSC01330

Od destiček ke knihám

V úterý 26. 11. se žáci 5. B vypravili zájezdovým autobusem do Státní vědecké knihovny v Kladně, kde pro ně byla ve studovně připravena zajímavá přednáška o vzniku a vývoji písma, knih a knihoven. Nabyté vědomosti z prezentace  mohli využít nejen při závěrečném řešení pracovních listů, ale jistě je ještě  v budoucnosti využijí v hodinách dějepisu nebo literární výchovy.

IMG_5652

15. 11. Ptačí budky

15. 11. 2019 se žáci prvních a čtvrtých tříd vydali s panem Matějkou a paní Thasutiovou monitorovat ptačí budky, které byly umístěny na cestě ke hřbitovu. Pan Matějka dětem vysvětlil, proč je důležité pomáhat ptáčkům, kteří jsou v přírodě ohroženi a proč jim musíme pomáhat. Podařilo se nám na vlastní oči vidět osídlení jedné budky párem vrabčáků, kteří nečekali na jaro. Jedna budka byla sice původně určena pro špačka, ale vyhlídl si ji datel a vstupní otvor si začal zvětšovat pro svou vlastní potřebu. Další budky čekají na rehka zahradního, sýkorky, špačky… Až přijde jaro, uvidíme, kdo se nám tam nastěhuje.....

IMG-20191115-WA0010

Kroužek vaření

Také v tomto školním roce se těší velké oblibě kroužek vaření.  Členové se schází jedno celé pondělní odpoledne v měsíci, ale vždy jsou výsledky vaření, smažení nebo pečení vynikající. Naposledy se peklo domácí bílé pečivo a chystaly se pomazánky. Na prosincové setkání si děti naplánovaly tradiční vánoční menu: smažený kuřecí řízek s bramborovým salátem, vánočky a skořicový chléb. 

IMG_5635

Cestujeme po Evropě

V rámci Zjednodušeného projektu II se v hodinách vlastivědy a prvouky potkávají žáci 5. B a třetí třídy ve vzdělávacím programu Cestujeme po Evropě, který  si pro ně připravují vyučující. Navzájem sdílejí své zkušenosti s návštěvami  evropských  států. Poznávají však nejen jednotlivé evropské státy v rámci jejich polohy v Evropě,  státní symboly, zvyky, tradice nebo jazyk, ale také sami sebe navzájem, neboť často pracují ve smíšených skupinách. 

IMG_5597

Cesta do 19. století

V pátek 15. 11. se  žáci  5. B v rámci Zjednodušeného projektu II vypravili do 19. století. Necestovali však časem, nýbrž autobusem do kladenského Sládečkova muzea na vzdělávací program Cesta do 19. století. Během programu poznali  naši společnosti a život lidí v průběhu tzv. dlouhého století, seznámili se s některými významnými osobnostmi českých dějin  a mohli si vyzkoušet různé běžné předměty a činnosti  tehdejších lidí. Paní lektorka také děti  provedla  stálou expozicí, jež je věnována 19. století na Kladensku. Na  závěr přednášky si děti vyplnily pracovní list, na němž si získané informace mohly odnést domů a v budoucnu je uplatnit v hodinách vlastivědy nebo dějepisu.

IMG_5607