Cíle, vize a perspektiva školy | Škola Brandýsek

Základní škola a Mateřská škola Brandýsek

Cíle, vize a perspektiva školy

Škola nadále pokračuje v tradiční preferenci sportovních aktivit, žáci se zúčastňují většiny sportovních soutěží v kopané, futsalu, florbalu, košíkové a lehké atletice, které se v naší oblasti konají. Od roku 2016 pořádáme fotbalový turnaj, na který zveme školy z okolí (Švermov, Pchery, Vinařice a Libušín). Každý rok se naši žáci úspěšně zúčastňují recitační a matematické soutěže i výtvarných soutěží. Od roku 2018 máme školní pěvecký sbor. Velmi úspěšně školu reprezentují děvčata z tanečního kroužku.  Kromě tance nabízíme širokou škálu kroužků. Velkou tradici má ve škole pořádání exkurzí a lyžařského kurzu. Velkou pozornost věnuje škola integraci žáků se specifickými poruchami učení a chování. Velká pozornost je také věnována otázkám regionálního významu. Veškerá činnost školy se odvíjí od formování profilu absolventa školy a představuje vizi, souhrn jeho stěžejních vědomostí, schopností a dovedností.  Vedení školy a učitelé se snaží vytvářet ve škole bezpečné prostředí, kde se žáci budou cítit příjemně a nebudou se obávat reakce na své nápady, myšlenky a názory ze strany učitele, ani spolužáků a budou zažívat radost z učení. Tím dostanou příležitost ukázat, co umí a vyjadřovat své myšlenky a názory samostatně v logickém sledu a aplikovat osvědčené postupy při řešení problémových situací a maximálně využít znalost učiva ve svém budoucím životě. Na cestě mezi touto vizí profilu absolventa základní školy a konečným stavem leží mnoho překážek a je to proces dlouhodobý. Smyslem je ale již samotná cesta, tedy každodenní rozvíjející aktivní učení a navozování příležitostí pro rozvoj samostatného myšlení žáků.

Kalendář akcí

Kontaktovat zaměstnance

Odesláním formuláře souhlasíte s ochranou osobních údajů.

Zavřít