Družina | Škola Brandýsek

Základní škola a Mateřská škola Brandýsek

Družina

ŠD při ZŠ a MŠ Brandýsek má tři oddělení. Do  1.oddělení docházejí děti z 1.třídy, do 2.oddělení děti ze 2.třídy a do 3.oddělení děti ze  3.třídy. Maximální počet v jednom oddělení je 30 dětí. Kapacita školní družiny je 85 žáků. 

Docházka do ŠD je dobrovolná. Uvolňování dětí na dřívější odchod ze ŠD jen na základě písemné omluvenky podepsané rodiči.

Provoz ŠD:

  • ranní od 6:30 do 7:30 hodin, příchod dětí do ranní ŠD je do 7.20
  • odpolední od 11:30 do 17:00 hodin, děti je možné ze ŠD vyzvednout do 13 h, poté od 14.30 do 17.00.

Časové rozvržení činnosti:

6.30 – 7.30
ranní provoz
11.30
odchod na oběd
11.45 – 12.15
oběd
12.15 – 13.00
odchod z oběda, příchod do ŠD, odpočinkové činnosti
13.00 – 14.30
pracovní, sportovní, přírodovědné a výtvarné činnosti, vycházky
14.30 – 15.00
hygiena, svačina
15.00 – 16.00
Příprava na vyučování (formou didaktických her a soutěží)
16.00 – 17.00
individuální zájmové činnosti

Dítě bez vědomí vychovatelky neopouští ŠD, za dítě, které bylo ve škole a nedostavilo se do ŠD, vychovatelka neodpovídá. Odpovědnost vychovatelky za dítě je pouze od jeho příchodu do ŠD do jeho odchodu ze ŠD. Opakované porušení kázně znamená vyloučení dítě ze ŠD. ŠD umožňuje žákům přípravu na vyučování, ne však psaní domácích úkolů.. Individuální pohovory rodičů s vychovatelkou kdykoli po vzájemné dohodě. Odpolední svačina – dle uvážení rodičů. Pitný režim zajišťují rodiče. Převlečení dle uvážení rodičů.


Kam dále?

Kalendář akcí

Kontaktovat zaměstnance

Odesláním formuláře souhlasíte s ochranou osobních údajů.

Zavřít