Profil absolventa | Škola Brandýsek

Základní škola a Mateřská škola Brandýsek

Profil absolventa

 

Absolvent Základní školy Brandýsek

- během školní docházky si osvojil potřebné strategie učení

- je zodpovědný a samostatný, využívá různé zdroje

- osvojil si tvořivé myšlení

- umí přiměřeně řešit problémy

- osvojil si dovednosti účinně komunikovat a spolupracovat

- aplikuje své znalosti

- umí formulovat své myšlenky, akceptuje názor druhého

- dokáže chránit své fyzické a duševní zdraví i zdraví jiných

- vystupuje kultivovaně

- dosáhl maximálního rozvoje všech složek své osobnosti

- je ohleduplný a tolerantní k jiným lidem, k odlišným kulturním a duchovním hodnotám

- naučil se poznávat své schopnosti a své reálné možnosti; umí je uplatňovat spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o své další životní cestě a při svém profesním uplatnění

Kalendář akcí

Kontaktovat zaměstnance

Odesláním formuláře souhlasíte s ochranou osobních údajů.

Zavřít