Základní škola a Mateřská škola Brandýsek

Přijímací řízení na střední školy

Termíny přijímacích zkoušek na střední školy

MŠMT stanovilo termín jednotné přijímací zkoušky takto:

Jednotná přijímací zkouška, jež se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace ve dvou termínech, je stanovena v řádném termínu na dny:

Čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia: 

 • termín: pátek 12. dubna 2024
 • termín: pondělí 15. dubna 2024

Obory šestiletých a osmiletých gymnázií: 

 • termín: úterý 16. dubna 2024
 • termín: středa 17. dubna 2024

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání na dny:

 • termín: pondělí 29. dubna 2024
 • termín: úterý 30. dubna 2024

Sněmovna schválila v prvním čtení poslanecký návrh novely školského zákona, která upravuje digitalizaci přijímacího řízení.


Plánované změny přijímacího řízení pro školní rok 2023/24:

 

 • přihlášky na SŠ v digitální podobě (podpis zákonného zástupce zajistí např. bankovní identita) - zůstává i papírová verze přihlášky (SŠ zaevidují do elektronického systému)
 • 3 elektronické přihlášky na 3 střední školy
 • prioritizace SŠ na přihlášce, tzn. největší zájem o školu na prvním místě (nepůjde po podání měnit)
 • termín pro podání přihlášek od 1. do 20. února 2024
 • nově stačí doložit obyčejné kopie případných příloh k přihlášce (lékařské potvrzení, doporučení z poradenského zařízení) – originál si však dobře uschovejte, SŠ si může předložení vyžádat
 • prospěch ze ZŠ bude pro SŠ volitelným kritériem pro přijetí
 • žáci mají stále 2 pokusy na CERMAT testy (testy z ČJ a M) – lepší výsledek z každého předmětu se počítá pro všechny 3 SŠ v přihlášce. Nově budou moci žáci, kteří podají přihlášku na jeden maturitní obor, skládat přijímací zkoušky dvakrát. Budou mít tedy dva pokusy jako ti, kteří se hlásí na 2 nebo 3 maturitní obory.
 • výsledky JPZ 14. května 2024 v elektronickém systému (nově až po náhradním termínu přijímaček)
 • odpadá zápisový lístek
 • odvolání proti nepřijetí se formálně zachová, ale předpokládá se minimální využití (odvolat se bude možné v případě pochybení v řízení)
 • pravidla pro 2. kolo přijímacího řízení obdobná jako pro 1. kolo
 • výsledky 2. kola do konce června 2024
 • od třetího kola (včetně) dále bude přijímací řízení v gesci SŠ, jako doposud

Podrobnější informace viz např.:

Sněmovna dala zelenou digitalizaci přijímacího řízení na střední školy - statnisprava.cz

Užitečné odkazy

Kalendář akcí

Kontaktovat zaměstnance

Odesláním formuláře souhlasíte s ochranou osobních údajů.

Zavřít