Základní škola a Mateřská škola Brandýsek

Přijímací řízení na střední školy

Termíny přijímacích zkoušek na střední školy

MŠMT stanovilo termín jednotné přijímací zkoušky takto:

Jednotná přijímací zkouška, jež se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace ve dvou termínech, je stanovena v řádném termínu na dny:

Čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia: 

 • termín: pátek 12. dubna 2024
 • termín: pondělí 15. dubna 2024

Obory šestiletých a osmiletých gymnázií: 

 • termín: úterý 16. dubna 2024
 • termín: středa 17. dubna 2024

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání na dny:

 • termín: pondělí 29. dubna 2024
 • termín: úterý 30. dubna 2024

Sněmovna schválila v prvním čtení poslanecký návrh novely školského zákona, která upravuje digitalizaci přijímacího řízení.


Plánované změny přijímacího řízení pro školní rok 2023/24:

 

 • přihlášky na SŠ v digitální podobě (podpis zákonného zástupce zajistí např. bankovní identita) - zůstává i papírová verze přihlášky (SŠ zaevidují do elektronického systému)
 • 3 elektronické přihlášky na 3 střední školy
 • prioritizace SŠ na přihlášce, tzn. největší zájem o školu na prvním místě (nepůjde po podání měnit)
 • termín pro podání přihlášek od 1. do 20. února 2024
 • nově stačí doložit obyčejné kopie případných příloh k přihlášce (lékařské potvrzení, doporučení z poradenského zařízení) – originál si však dobře uschovejte, SŠ si může předložení vyžádat
 • prospěch ze ZŠ bude pro SŠ volitelným kritériem pro přijetí
 • žáci mají stále 2 pokusy na CERMAT testy (testy z ČJ a M) – lepší výsledek z každého předmětu se počítá pro všechny 3 SŠ v přihlášce. Nově budou moci žáci, kteří podají přihlášku na jeden maturitní obor, skládat přijímací zkoušky dvakrát. Budou mít tedy dva pokusy jako ti, kteří se hlásí na 2 nebo 3 maturitní obory.
 • výsledky JPZ 14. května 2024 v elektronickém systému (nově až po náhradním termínu přijímaček)
 • odpadá zápisový lístek
 • odvolání proti nepřijetí se formálně zachová, ale předpokládá se minimální využití (odvolat se bude možné v případě pochybení v řízení)
 • pravidla pro 2. kolo přijímacího řízení obdobná jako pro 1. kolo
 • výsledky 2. kola do konce června 2024
 • od třetího kola (včetně) dále bude přijímací řízení v gesci SŠ, jako doposud

Podrobnější informace viz např.:

Sněmovna dala zelenou digitalizaci přijímacího řízení na střední školy - statnisprava.cz

Užitečné odkazy


Důležitá data a informace k průběhu 1. kola přijímacího řízení na střední školy

Kdy a jak se dozvím, zda jsem byl/a přijat/a?
15. května 2024 na veřejně přístupném místě ve škole (dveře školy, úřední deska, apod.) nebo v informačním systému. Výsledky jsou zveřejněny pod registračním číslem žáka (podrobněji o jednotlivých krocích přijímacího řízení na SŠ - Přihlášky na střední školy 2024 (prihlaskynastredni.cz) – Stanovení pořadí uchazečů).

Jak zjistím své registrační číslo, pod kterým budou zveřejněny mé výsledky?
Elektronicky přihlášení žáci ho obdrželi v potvrzení o přijetí přihlášky. Při využití výpisu ze systému je toto číslo na ní vytisknuté (opět bude v mailu na obdrženém PDF k vytisknutí). V případě přihlašování prostřednictvím tiskopisu se jej dozvíte z pozvánky k JPZ, v případě přihlášení pouze do nematuritních oborů bez školní přijímací zkoušky zasílá registrační číslo ředitel první školy uvedené v přihlášce doporučeným dopisem.

Co když jsem byl/a přijat/a na první školu, ale já chci jít na druhou?
Není možné se rozhodnout pro jinou školu, než Vás přiřadil systém na základě Vaší priority. Budete přiřazeni na první školu ze svého pořadí na přihlášce, kde jste se umístili „nad čarou“. Pokud na tuto školu nemůžete nebo nechcete nastoupit, máte možnost se vzdát přijetí, ale tím ztrácíte celé 1. kolo a musíte se přihlásit do dalšího kola (nepřesunete se v 1. kole na další školu!).

Mohu podat odvolání proti nepřijetí?
Ano, můžete. Odvolání proti nepřijetí z kapacitních důvodů ale již nedává smysl. Případná volná místa se obsazují až v dalších kolech. Smysl dává odvolání například z důvodu chybného zadání, chybného hodnocení podle zveřejněných kritérií nebo narušení průběhu zkoušky.

Jak to bude se zápisovými lístky?
Zápisové lístky se už neodevzdávají, jsou nahrazeny volbou pořadí škol (priority) v přihlášce už před přijímacími zkouškami.

 

2. kolo přijímacího řízení

2. kolo přijímacích zkoušek slouží výhradně pro uchazeče, kteří nebyli přijati v 1. kole nebo se vzdali přijetí, nebo se v 1. kole nikam nehlásili (tito se ale v 2. kole mohou hlásit jen do nematuritních oborů, protože neabsolvovali jednotnou přijímací zkoušku).

Střední školy musí ve 2. kole zohledňují výsledky jednotné přijímací zkoušky (JPZ) z 1. kola – další přijímací zkouška se nekoná!

Termín zahájení 2. kola 

 • 20. května 2024 - zveřejnění kompletního seznamu škol vypisujících 2. kolo přijímacího řízení bude na stránkách systému i s volnou kapacitou v jednotlivých oborech vzdělání

Termín podání přihlášek do 2. kola

 • do 24. května 2024 - podání přihlášek do 2. kola

Termíny 2. kola školních přijímacích zkoušek

 • od 8. do 12. června 2024 - talentové a školní přijímací zkoušky
 • 21. června 2024 - ředitel školy zveřejní výsledky

Třetí a další kola přijímacího řízení

 • Třetí a další kola již nejsou centrálně řízena a jejich termíny a způsob konání jsou zcela na rozhodnutí škol. Termín pro podávání přihlášek smí být ředitelem školy stanoven nejdříve na 7. den od vydání rozhodnutí v kole předchozím.

Způsob podání přihlášky do 3. a dalších kol

 • Přihláška se podává výhradně na listinném tiskopisu (osobním doručením do školy, poštou, datovou schránkou). Elektronické podání ani podání výpisem není možné. Na každou školu uchazeč podá přihlášku s vyplněnými obory pouze této školy.
 • Počet škol/oborů vzdělání, na které se lze přihlásit, není omezen. Prioritizace se neaplikuje.
 • Uchazeč nemůže být přijat na školy v dalším kole, pokud je přijat v jiné škole a nevzdá se tam přijetí.

Kalendář akcí

Kontaktovat zaměstnance

Odesláním formuláře souhlasíte s ochranou osobních údajů.

Zavřít