INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY PLATNÉ OD 12. DUBNA - změna od 26. 4. | Škola Brandýsek

Základní škola a Mateřská škola Brandýsek
  • Úvod
  • Aktuality
  • INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY PLATNÉ OD 12. DUBNA - změna od 26. 4.

INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY PLATNÉ OD 12. DUBNA - změna od 26. 4. 24.4.2021

INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY PLATNÉ OD 12. DUBNA - změna od 26. 4.

Používané testy od 26. 4.

1. třída - LEPU testy

ostatní třídy - Singclean testy

Testování žáků před přijímacím řízením se uskuteční ve čtvrtek 29. 4. 2021

Výuka na prvním stupni od 12. 4. 2021

Na základě opatření MŠMT ze dne 27. 3. 2021, které stanoví rotační školní výuku tříd prvního stupně základních škol, byl stanoven následující režim prezenční a distanční výuky.

Obecně platí, že prezenční výuka se řídí platným rozvrhem hodin stanoveným od 1. 9. 2020 a distanční výuka se řídí stanoveným rozpisem on-line hodin a off-line úkolů pro jednotlivé třídy.

Dále platí, že se třídy uvedené níže pravidelně střídají v týdenních intervalech.

Při rozdělení tříd byl zohledněn požadavek dodržení homogenity jednotlivých skupin, vč. zabezpečení bezpečného provozu družiny. Rovněž jsme dbali na skutečnost, aby na jednotlivých patrech nedocházelo ke zbytečnému hromadění třídních kolektivů.

Prezenční výuka od 12. 4. 2021
Distanční výuka od 19. 4. 2021
Distanční výuka od 12. 4. 2021
Prezenční výuka od 19. 4. 2021
1. A, 2. A, 3. B, 4. A, 5. tř.
1. B, 2. B, 3. A, 4. B
Celkem 5 tříd
Celkem 4 třídy


Stravování pro prezenčně vzdělávané žáky bude zajištěno ve školní jídelně, v případě distanční výuky je možnost odběru do jídlonosičů.  

TESTOVÁNÍ

Na základě opatření MŠMT ze dne 6. 4. 2021 se umožňuje osobní přítomnost žáka ve škole pouze tehdy, pokud

a) nemá příznaky onemocnění COVID-19, a

b) podstoupil ve frekvenci stanovené tímto opatřením vyšetření prostřednictvím neinvazivního preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, který si provedl sám nebo s asistencí zákonného zástupce, testy zajišťuje škola.

Podmínka podle b) se považuje za splněnou, pokud osoba doloží, že

a) prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní (doložit potvrzením lékaře)

b) má negativní výsledek POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 48 hodin, a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k provádění testů, nebo

c) má vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů.

Osobní přítomnost žáka ve škole je možná pouze tehdy, pokud podstoupí neinvazivní preventivní antigenní test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 v dané frekvenci (pondělí a čtvrtek) nebo splňuje některou s výjimek (tuto skutečnost je třeba doložit). Testování bude probíhat tzv. samoodběrem (může asistovat rodič s respirátorem), u kterého není nutná asistence zdravotnického personálu.

Žákům, kteří se testování neúčastní, nebude umožněna osobní přítomnost na vzdělávání, absence bude evidována jako omluvená a škola nemá povinnost zajistit distanční způsob vzdělávání.

V případě pozitivního výsledku pondělního testu bude žák ihned izolován, informován zákonný zástupce, který si musí žáka v co nejkratší možné době vyzvednout a informovat dětského lékaře o této skutečnosti. Ostatní děti pokračují ve výuce.

V případě pozitivního výsledku čtvrtečního testu odchází do karantény všichni žáci, kteří byli s žákem v jedné třídě v úterý nebo ve středu. Pozitivně testovaný žák musí podstoupit PCR test, ostatní čekají v karanténě na výsledek. Rodiče budou ihned informováni a v co nejkratší možné době si děti musí vyzvednout.

 Úplné znění opatření o testování zde

Testování žáků - návod video LEPU testy - 1.třída

Testování žáků - návod video Singclean testy - ostatní žáci

Testování žáků - návod obrázek LEPU testy - 1. třída

Testování žáků - návod obrázek Singclean testy - ostatní žáci

K dalším otázkám doporučujeme přiložené soubory, portál testovani.edu.cz a stránky MŠMT


Kalendář akcí

Kontaktovat zaměstnance

Odesláním formuláře souhlasíte s ochranou osobních údajů.

Zavřít