Provoz od 3.5. 2021 | Škola Brandýsek

Základní škola a Mateřská škola Brandýsek

Provoz od 3.5. 2021 29.4.2021

Provoz od 3.5. 2021

Provoz ZŠ a MŠ od 3. 5. 2021:

MŠ - běžný režim, bez roušek a testování.

1. stupeň ZŠ - pokračuje rotačně, povinnost nosit roušky, testování 1 x týdně (v pondělí nebo při první přítomnosti ve škole v daném týdnu).

2. stupeň ZŠ - rotačně, povinnost nosit roušky, testování 2 x týdně (pondělí a čtvrtek nebo při první přítomnosti ve škole v daném týdnu).

Prezenční výuka od 3. 5. 2021
Distanční výuka od 10. 5. 2021
Distanční výuka od 3. 5. 2021
Prezenční výuka od 10. 5. 2021
1. B, 2. B, 3. A, 4. B
1. A, 2. A, 3. B, 4. A, 5. tř.
6. A, 6. B a 7.tř.
8. A, 8. B a 9.tř.


Obědy pro prezenčně vzdělávané žáky nebudou zajištěny automaticky, je třeba si je přihlásit u vedoucí školní jídelny. Stravování pro prezenčně vzdělávané žáky bude zajištěno ve školní jídelně, v případě distanční výuky je možnost odběru do jídlonosičů.  

TESTOVÁNÍ

Používané testy od 26. 4.

1. třída - LEPU testy

ostatní třídy - Singclean testy

Na základě opatření MŠMT ze dne 6. 4. 2021 se umožňuje osobní přítomnost žáka ve škole pouze tehdy, pokud

a) nemá příznaky onemocnění COVID-19, a

b) podstoupil ve frekvenci stanovené tímto opatřením vyšetření prostřednictvím neinvazivního preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, který si provedl sám nebo s asistencí zákonného zástupce, testy zajišťuje škola.

Podmínka podle b) se považuje za splněnou, pokud osoba doloží, že

a) prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní (doložit potvrzením lékaře)

b) má negativní výsledek POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 48 hodin, a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k provádění testů, nebo

c) má vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů.

Osobní přítomnost žáka ve škole je možná pouze tehdy, pokud podstoupí neinvazivní preventivní antigenní test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 v dané frekvenci nebo splňuje některou s výjimek (tuto skutečnost je třeba doložit). Testování bude probíhat tzv. samoodběrem (může asistovat rodič s respirátorem), u kterého není nutná asistence zdravotnického personálu.

Žákům, kteří se testování neúčastní, nebude umožněna osobní přítomnost na vzdělávání, absence bude evidována jako omluvená a škola nemá povinnost zajistit distanční způsob vzdělávání.

V případě pozitivního výsledku pondělního testu bude žák ihned izolován, informován zákonný zástupce, který si musí žáka v co nejkratší možné době vyzvednout a informovat dětského lékaře o této skutečnosti. Ostatní děti pokračují ve výuce.

V případě pozitivního výsledku čtvrtečního testu odchází do karantény všichni žáci, kteří byli s žákem v jedné třídě v úterý nebo ve středu. Pozitivně testovaný žák musí podstoupit PCR test, ostatní čekají v karanténě na výsledek. Rodiče budou ihned informováni a v co nejkratší možné době si děti musí vyzvednout.

 Úplné znění opatření o testování zde

Testování žáků - návod video LEPU testy - 1.třída

Testování žáků - návod video Singclean testy - ostatní žáci

Testování žáků - návod obrázek LEPU testy - 1. třída

Testování žáků - návod obrázek Singclean testy - ostatní žáci

K dalším otázkám doporučujeme přiložené soubory, portál testovani.edu.cz a stránky MŠMT

Kalendář akcí

Kontaktovat zaměstnance

Odesláním formuláře souhlasíte s ochranou osobních údajů.

Zavřít