Zápis do MŠ 2021/2022 | Škola Brandýsek

Základní škola a Mateřská škola Brandýsek

Zápis do MŠ 2021/2022 4.4.2021

Zápis do MŠ 2021/2022

 Zápis do mateřské školy 2021/2022

proběhne ve dnech 3. 5. – 16. 5. 2020 distanční formou

Vážení rodiče,

aktuální situace vyžaduje zásadní změny obvyklého postupu při organizaci zápisů do mateřských škol. Nelze v této situaci striktně dodržovat požadavky některých ustanovení obecně závazných právních předpisů, která se vztahují právě k zápisům do mateřských škol, aniž by došlo k závažnému ohrožení zdraví obyvatelstva.

 1. Letos se opět zápis uskuteční na dálku, tedy bez návštěvy dítěte a jeho zákonných zástupců ve škole.
 2. Potřebné formuláře je možné si vytisknout Zde (žádost o přijetí + potvrzení od lékaře o řádném očkování).
 3. Doporučujeme využít ELEKTRONICKÝ PŘEDZÁPIS 2021 Zde (bude aktivní od 26. 4. do 16. 5. 2021).
 4. Pro rodiče, kteří nemají přístup k počítači nebo možnost vytištění, bude žádost k dispozici      v dolní části  poštovní schránky MŠ (u vrátek hlavní vchod).

Informace ohledně lékařského potvrzení:

 1. Potvrzení o řádném očkování je nutné nechat potvrdit lékařem. Pokud nejste řádně očkováni, musíte doložit potvrzením od lékaře, o tom, že se dítě nemohlo očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.
 2. Potvrzení o řádném očkování se netýká dětí, které budou plnit povinnou školní docházku.

Vyplněnou žádost + potvrzení o očkování, kopii rodného listu, žadatel mateřské škole doručí pouze těmito způsoby:

 1. do datové schránky školy ID: 8rsg2py
 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!) na adresu: ms@skolabrandysek.cz
 3. poštou na adresu:  Mateřská škola Brandýsek, U mateřské školy 202, 273 41 Brandýsek, žádost zaslaná poštou musí být vlastnoručně podepsaná + kopie rodného listu a potvrzení o řádném očkování.
 4. osobně v zalepené obálce vlastnoručně podepsaná žádost + kopie rodného listu potvrzení od lékaře o řádném očkování vhodí do poštovní schránky školy, která je volně přístupná u hlavního vchodu do MŠ
 5. osobní předání ve škole je s ohledem na hygienická opatření, umožněno pouze ve výjimečných případech ve středu 12. 5. 2021 mezi 13. a 16. Hodinou. Pouze po předchozí dohodě tak, aby nedocházelo k setkání většího množství žadatelů.

Přednostní přijetí mají uchazeči s místem trvalého pobytu v obci, kteří dosáhli určitého věku. Do poznámky na žádosti, můžete uvést další skutečnosti, které mohou ovlivnit přijetí (př.stavba domu v obci).

Kontaktovat zaměstnance

Odesláním formuláře souhlasíte s ochranou osobních údajů.

Zavřít