Zápis do MŠ - přijatí a nepřijatí žáci, další informace pro přijaté | Škola Brandýsek

Základní škola a Mateřská škola Brandýsek
  • Úvod
  • Aktuality
  • Zápis do MŠ - přijatí a nepřijatí žáci, další informace pro přijaté

Zápis do MŠ - přijatí a nepřijatí žáci, další informace pro přijaté 28.5.2021

Zápis do MŠ - přijatí a nepřijatí žáci, další informace pro přijaté

Základní škola a Mateřská škola Brandýsek
Seznam přijatých dětí od 1.9.2021
Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola
Brandýsek, přijala děti evidované pod těmito registračními čísly:
41 Přijímá se od 1.9.2021
12 Přijímá se od 1.9.2021
32 Přijímá se od 1.9.2021
29 Přijímá se od 1.9.2021
7 Přijímá se od 1.9.2021
9 Přijímá se od 1.9.2021
10 Přijímá se od 1.9.2021
6 Přijímá se od 1.9.2021
49 Přijímá se od 1.9.2021
42 Přijímá se od 1.9.2021
24 Přijímá se od 1.9.2021
21 Přijímá se od 1.9.2021
5 Přijímá se od 1.9.2021
8 Přijímá se od 1.9.2021
16 Přijímá se od 1.9.2021
18 Přijímá se od 1.9.2021
19 Přijímá se od 1.9.2021
39 Přijímá se od 1.9.2021
27 Přijímá se od 1.9.2021
46 Přijímá se od 1.9.2021
28 Přijímá se od 1.9.2021
2 Přijímá se od 1.9.2021
13 Přijímá se od 1.9.2021
36 Přijímá se od 1.9.2021
 


                                        Mgr. Martina Čermáková
                                     ředitelka školy

Základní škola a Mateřská škola Brandýsek
Seznam nepřijatých dětí od 1.9.2021
Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola
Brandýsek, nepřijala k 1.9.2021 děti evidované pod těmito registračními čísly:

3 Nepřijímá se
22 Nepřijímá se
31 Nepřijímá se
26 Nepřijímá se
4 Nepřijímá se
25 Nepřijímá se
20 Nepřijímá se
44 Nepřijímá se
48 Nepřijímá se
11 Nepřijímá se
1 Nepřijímá se
47 Nepřijímá se
14 Nepřijímá se
43 Nepřijímá se
37 Nepřijímá se
33 Nepřijímá se
45 Nepřijímá se
17 Nepřijímá se
15 Nepřijímá se
30 Nepřijímá se
23 Nepřijímá se
34 Nepřijímá se
38 Nepřijímá se
40 Nepřijímá se
35 Nepřijímá se
                                                                                                               Mgr. Martina Čermáková
                                                                                                            ředitelka školy


Doplňující informace k zápisu do Mateřské školy Brandýsek – důležité!

 

Přijaté dětizákonný zástupce si vytiskne a vyplní potřebné dokumenty a 17. 6. 2021 odevzdá na třídní schůzce viz. níže.

 Dokumenty:

  • Evidenční list zde (vyplnit + druhá strana potvrzení od lékaře, nezapomenou podepsat) 
  • Souhlas se zpracováním osobních údajů zde (vyplnit a podepsat)
  • Zmocnění k vyzvedávání dítěte z MŠ jinou osobou zde (vyplnit a podepsat)
  • Informovaný souhlas zde (vyplnit a podepsat)

První rodičovská schůzka bude ve čtvrtek 17. 6. 2021 od 15.00 hod.

Sledujte internetové stránky školy www.skolabrandysek.cz

Nepřijatým dětem bude rozhodnutí o nepřijetí doručeno poštou.

Kontaktovat zaměstnance

Odesláním formuláře souhlasíte s ochranou osobních údajů.

Zavřít