Zápis 2021/2022 | Škola Brandýsek

Základní škola a Mateřská škola Brandýsek

Zápis 2021/2022

 Zápis do prvního ročníku 2021/2022

vzhledem k mimořádným opatřením vlády ČR se letošní zápis pravděpodobně uskuteční opět bez osobní přítomnosti dětí ve škole.  

Termín zápisu do prvních tříd Základní školy a Mateřské školy Brandýsek pro školní rok 2021/2022 byl stanoven na tyto dny:

pondělí 12. dubna 2021 až pátek 23. dubna 2021

 

Zápisu se zúčastní děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 a děti po odkladu školní docházky.

Pod odkazem níže naleznete elektronický formulář, po jehož vyplnění dostanete emailem „žádost o zápis do 1. třídy ZŠ“.

https://aplikace.zapisyonline.cz/SOL/PublicWeb/skolabrandysek/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=4450

Pro rodiče, kteří nemají přístup k počítači nebo možnost vytištění této žádosti budou potřebné formuláře připravené u vstupu do budovy A.

Tuto vyplněnou žádost (s kopií rodného listu) doručí žadatel základní škole pouze těmito způsoby:

  1. do datové schránky školy ID: 8rsg2py
  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!) na adresu: reditelna@skolabrandysek.cz
  3. poštou na adresu: Základní škola a Mateřská škola Brandýsek, Slánská 36, Brandýsek, 273 41, žádost zaslaná poštou musí být vlastnoručně podepsaná
  4. osobně v zalepené obálce podepsanou žádost vhodí do poštovní schránky školy, která je volně přístupná vpravo vedle hlavního vchodu do budovy A školy

Osobní předání ve škole je pak s ohledem na karanténní opatření nežádoucí a bude umožněno dne 22. 4. mezi 14. a 16. hodinou a 23. 4. mezi 9. a 11. hodinou vždy po předchozí dohodě tak, aby nedocházelo k setkání většího množství žadatelů.

Potřebné formuláře je možné si vytisknout zde:

Kontaktovat zaměstnance

Odesláním formuláře souhlasíte s ochranou osobních údajů.

Zavřít